Open het wordbestand Verschillen tussen de 1e en 2e druk BE Havo, of lees de tekst hieronder.

 

Verschillen tussen de 1e en 2e druk BE Havo

Mede naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe syllabi in juni 2019 zijn er nieuwe 2e drukken verschenen van:

 • Financiële Zelfredzaamheid Havo en Vwo
 • Personeelsbeleid en Interne Organisatie Havo en Vwo
 • Marktverovering Havo en Vwo
 • Financiering en Verslaggeving Havo en Vwo
 • Het Resultaat Vwo

De lay-out is wat compacter geworden en bij de havo-lesbrieven is de moeilijkheidsgraad naar beneden bijgesteld. Daarnaast is er bij deze nieuwe drukken rekening gehouden met de gewijzigde wetgeving, dat speelt met name bij de lesbrieven Financiële Zelfredzaamheid en Personeelsbeleid en Interne Organisatie.

Er zijn twee nieuwe syllabi verschenen:

Syllabus BE HAVO CE 2021 versie 2, juni 2019 voor de leerlingen die in 2021 examen doen.

Syllabus  BE VWO CE 2021 versie 3.1, juni 2019 voor de leerlingen die in 2021 examen doen.

 

In de nieuwe syllabus voor de havo, syllabus BE HAVO CE 2021 versie 2, juni 2019, zijn bij het familierecht (domein B1) wat begrippen geschrapt (scheidingsprocedure, onderhoudsverplichting, schenken onder bewind, uitsluitingsclausule) en toegevoegd (in beperkte gemeenschap van goederen, kinderalimentatie, partneralimentatie). Opvallend is dat leerlingen de gevolgen van financiële feiten voor de balans en resultatenrekening niet alleen in de context van een eenmanszaak hoeven te kennen maar ook in de context van andere rechtsvormen. Bij het vwo blijft dat beperkt tot de eenmanszaak. Verder is de dekkingsbijdrage per product toegevoegd aan de begrippen van domein F2 en is het incidenteel resultaat geschrapt.

 

In de nieuwe syllabus voor het vwo, syllabus BE VWO CE 2021 versie 3.1, juni 2019, hoeven leerlingen niet langer de operationele activiteiten, de investeringsactiviteiten en de financieringsactiviteiten van een kasstroomoverzicht te benoemen. Leerlingen moeten nog wel het begrip kasstroomoverzicht kennen. Paragraaf 5.14 van de lesbrief Financiering en Verslaggeving Vwo 1e druk vervalt daarmee, behalve de eerste alinea. Het is eventueel mogelijk om deze paragraaf in te zetten als een klein keuzeonderwerp.

Verder is de inhaalafschrijving geschrapt. Vervangingswaarde heet voortaan actuele waarde. Afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde is geschrapt. De hefboomformule is toegevoegd. Bij het familierecht (domein B1) zijn wat begrippen geschrapt (scheidingsprocedure, onderhoudsverplichting, schenken onder bewind, uitsluitingsclausule) en toegevoegd (in beperkte gemeenschap van goederen, kinderalimentatie, partneralimentatie).

 

Verschillen met 1e druk Havo

Financiële Zelfredzaamheid Havo 2e druk

 • lay-out compacter gemaakt
 • opgaven vereenvoudigd en soms geschrapt
 • begrippen bij studiefinanciering aangepast
 • onderhoudsverplichting, schenken onder bewind, uitsluitingsclausule geschrapt
 • kinderalimentatie, partneralimentatie toegevoegd
 • wijzigingen in inkomstenbelasting verwerkt (tweeschijventarief)
 • wijzigingen huurwetgeving verwerkt

 

Personeelsbeleid en Interne Organisatie Havo 2e druk

 • lay-out compacter gemaakt
 • Opgaven vereenvoudigd en soms geschrapt
 • Toegevoegd het onderscheid tussen een oproepcontract met voorovereenkomst, een nul-urencontract en een min-maxcontract
 • Wet Arbeid in Balans opgenomen
 • Wijzigingen minimumloon en ontslagrecht verwerkt

 

Marktverovering Havo 2e druk

 • lay-out compacter gemaakt
 • Opgaven vereenvoudigd en soms geschrapt
 • Opgaven geactualiseerd

 

Financiering en Verslaggeving Havo 2e druk

 • lay-out compacter gemaakt
 • Opgaven vereenvoudigd en soms geschrapt
 • Dividendpercentage geschrapt en opgaven herschreven
 • Wijzigingen in inkomstenbelasting (twee schijven, tarief aanmerkelijk belang) en vennootschapsbelasting (tarieven) verwerkt
 • Garantievoorziening, pensioenvoorziening en off-balance-sheet verplichtingen toegevoegd

 

Errata en aanvullingen

Deze zijn voor leerlingen te vinden op de website onder het kopje Errata.

Docenten kunnen het beste naar de errata op de docentenwebsite gaan, omdat in dat bestand ook de errata staan die voorkomen in de docentenhandleiding.