MARKETING HAVO 2e druk
les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1 t/m 4 6 D-toets 1 (18) Case 1 11 D-toets 2, Case 4 16 D-toets 3: 1 t/m 21
2 5 t/m 8 7 Case 2 12 Case 4 17 D-toets 3: 22, Case 5
3 9 t/m 13 8 Case 3 13 27 t/m 29 18 Case 5
4 14 t/m 17 9 19 t/m 23 14 30 t/m 33 19 Case 6
5 18, D-toets 1: 1 t/m 7 10 24 t/m 26 15 34 en 35 20 Uitloop
Studielast Marketing havo
Doorwerken van de lesbrief: 20 x 50/60 16 uur en 40 minuten
Studeren1) 8 uur
Proefwerken maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 28 uur
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.