In deze rubriek vind je de volgende informatie:
Modellen bij de opgaven uit het Rekenwonder.
Modellen bij Cases uit de lesbrieven Bedrijfseconomie.
Verwijzingen naar videofilmpjes Bedrijfseconomie.
Verwijzingen naar videofilmpjes M&O.
Modellen bij Cases uit de lesbrieven M&O.
Voor M&O extra uitleg bij hoofdstuk 4 van de Eenmanszaak deel 1: van baten en lasten naar ontvangsten en uitgaven en omgekeerd.
Voor M&O extra uitleg bij hoofdstuk 4 van de Eenmanszaak deel 1: van kosten en opbrengsten naar ontvangsten en uitgaven en omgekeerd.