De Boekhoudmodule Havo/Vwo 4e druk

les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1.1 t/m 1.6 8 3.4 t/m 3.6 15 3.26 t/m 3.29 22 4.16 t/m 4.18
2 1.7 t/m 1.17 9 3.7 t/m 3.10 16 3.30 t/m 3.33 23 5.1, 5.2
3 1.18 t/m 1.22 10 3.11, 3.12 17 3.34, 3.35, 3.36 (deel) 24 5.3, 5.4
4 1.23 t/m 1.25 11 3.13 t/m 3.16 18 3.36 (deel) 25 5.5 t/m 5.7
5 2.1 t/m 2.3 12 3.17 t/m 3.19 19 4.1 t/m 4.5 26 5.8 t/m 5.10 (deel)
6 2.4 t/m 2.7 (deel) 13 3.20 t/m 3.22 20 4.6 t/m 4.11 27 5.10 (deel), 5.11
7 2.7 (deel), 3.1 t/m 3.3 14 3.23 t/m 3.25 21 4.12 t/m 4.15

 

Studielast Boekhoudmodule Havo/Vwo1)

Doorwerken van de lesbrief: 27 x 50/60 22 uur en 30 minuten
Studeren p.m.
Proefwerken maken p.m.
Administratiespel 3 uur en 20 minuten
Extra opdrachten p.m.
Totaal 25 uur en 50 minuten

 

1) Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de manier waarop u dit lesmateriaal op uw school implementeert. Als u bijvoorbeeld de balans en mutatiebalansen overslaat in verband met voorkennis van leerlingen, heeft u 24 lessen nodig. Als u ook de werking van een digitaal boekhoudprogramma overslaat, heeft u 20 lessen nodig. Het is zelfs mogelijk om in deze lessen stof over te slaan.