Methode M&O voor Havo en Vwo

Het uitgangspunt bij alle lesbrieven is steeds een concrete context waardoor een leerling eerder een kritisch standpunt zal innemen bij bepaalde beslissingen van de directie of het bestuur dan wanneer de lesbrieven zouden zijn opgebouwd volgens een wetenschappelijke indeling van de stof. Zo gaat de Stichting & Vereniging over een in werkelijkheid bestaande kanovereniging en De Eenmanszaak over het oprichten van een meubelzaak. Opzet en inhoud van de vwo-methode komen grotendeels overeen met die van de havo-methode. In de vwo-methode worden sommige onderwerpen verder uitgediept en zijn de opgaven vaak van een hoger niveau. Voor alle lesbrieven staan in onderstaande tabellen de studielasturen.

HAVO-METHODE SLU rrrrrrrrrrrr VWO-METHODE SLU
Stichting en Vereniging havo CE 49 Stichting en Vereniging vwo CE 46
De Eenmanszaak deel 1 havo CE 61 De Eenmanszaak deel 1 vwo CE 59
De Eenmanszaak deel 2 havo CE 32 De Eenmanszaak deel 2 vwo CE 33
De Naamloze Vennootschap havo CE 50 De Naamloze Vennootschap vwo CE 63
Organisatie en Personeel havo SE 36 De Industrie vwo CE 52
Marketing havo SE 28 Organisatie en Personeel vwo SE 40
Het Rekenwonder havo/vwo SE 6 Marketing en Logistiek vwo SE 30
SubTotaal 262 Het Rekenwonder havo/vwo SE 6
SubTotaal 329
Vaardigheden, ICT,PO, training, e.d. 58 Vaardigheden, ICT, PO, training, e.d. 111
Totaal 320 Totaal 440
Facultatief Boekhoudmethode 37 Facultatief Boekhoudmethode 37

 

Volgorde van behandeling

Het is het raadzaam om te starten met de ‘Stichting & Vereniging’. Deze lesbrief brengt de leerling stap voor stap bij wat een balans is, hoe deze kan veranderen, wat het verschil is tussen ontvangsten en baten en tussen uitgaven en lasten, wat het verband is tussen een beginbalans, een staat van baten en lasten, een staat van ontvangsten en uitgaven en een eindbalans. In De Eenmanszaak Deel 1 komt deze stof ook aan de orde maar worden alle stappen niet zo expliciet uitgelegd als in de Stichting & Vereniging. De volgorde De eenmanszaak Deel 1 en Deel 2 is dwingend. Wat betreft de CE-lesbrieven is de NV bedoeld als afsluitende lesbrief. Voor het vwo is dat de NV of de Industrie.

De plaats van de SE-lesbrieven is vrij. Elke SE-lesbrief staat op zichzelf en vereist nauwelijks enige voorkennis. Echter starten met Organisatie & Personeel en/of met Marketing (& Logistiek) is niet aan te raden, omdat beide lesbrieven theoretisch van aard zijn en er nauwelijks rekentechnische onderwerpen aan bod komen terwijl het CE bijna volledig bestaat uit rekentechnische onderwerpen. Wanneer u in de vierde klas zou starten met een van beide SE-lesbrieven dan krijgt de leerling een verkeerde indruk van wat van hem/haar verwacht wordt op het CE. Als u daarentegen start met de Stichting & Vereniging of De Eenmanszaak Deel 1 dan heeft u (en de leerling) zo rond de herfstvakantie wel in de gaten of het CE haalbaar is en blijft een eventuele vakkenpakketwisseling mogelijk.

Boekhoudmodule Havo/Vwo

De module is ontwikkeld voor de vrije ruimte, maar kan ook gebruikt worden voor een gedeeltelijke invulling van het SE. Met de module kunnen leerlingen beter worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Omdat de beschikbare tijd per school verschillend zal zijn, is ‘De Boekhoudmodule Havo/Vwo’ zeer flexibel inzetbaar. Zoals de titel al aangeeft is de lesbrief zowel geschikt voor havo- als voor vwo-leerlingen. Daarnaast is hij ook bruikbaar voor leerlingen die geen M&O in hun pakket hebben. Net zoals alle andere lesbrieven is deze lesbrief bij uitstek geschikt om te gebruiken in het studiehuis, in principe kan de leerling de module geheel zelfstandig doornemen. De boekhoudcyclus wordt stapsgewijs opgebouwd: Stap 1:   Beginbalans  → financiële feiten →  mutatiebalansjes  → eindbalans Stap 2:   Beginbalans  →  financiële feiten →  grootboek  →  kolommenbalans Stap 3:   Beginbalans  →  financiële feiten →  journaal →  grootboek →  kolommenbalans Stap 4:   Beginbalans  →  financiële feiten  →  dagboeken → journaal →  grootboek  →  kolommenbalans Deze opbouw maakt de boekhoudmodule zeer flexibel inzetbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om al na stap 2 of 3 te stoppen met de cursus. U kunt dus alle kanten op en daarmee kunt u de module geschikt maken voor de specifieke situatie op uw school. De Boekhoudmodule voldoet aan de eisen voor het examen Elementair Boekhouden van de Nederlandse Associatie voor Examinering.
Als afsluiting van de module kunt u als alternatief voor een toets de leerlingen het administratiespel laten spelen. Bij dit spel gaan leerlingen in groepjes van 4 de boekhouding van een onderneming doen. Elk groepje krijgt ongeveer 60 documenten/bescheiden. Met behulp van deze bescheiden en een beginbalans moeten ze zelf de dagboeken, het journaal, het grootboek en de kolommenbalans maken. Het spel kan eventueel ook gespeeld worden met behulp van de computer, u dient dan wel over een boekhoudprogramma te beschikken. De speelduur is ongeveer 3 à 4 lessen. Het is niet nodig om meer dan 1 spel te bestellen per school.

Het Rekenwonder Havo/Vwo

De lesbrief ‘Het Rekenwonder Havo/Vwo’ bevat een opstapcursus waarmee havo- en vwo-leerlingen zich de basisvaardigheden in het werken met een spreadsheet (Excel van Microsoft) eigen kunnen maken. In ongeveer 5 lessen kunnen de leerlingen deze lesbrief doornemen. De lesbrief is zo geschreven dat een leerling volledig zelfstandig, eventueel zelfs thuis, de lesbrief kan doorwerken. De lesbrief vereist geen enkele voorkennis, zowel op het gebied van M&O als op het gebied van spreadsheetprogramma’s. De lesbrief kan daarom los van de methode worden behandeld. Er zijn aparte versies voor Excel 2007, Excel 2010 en Excel 2013.

Docentenhandleidingen

Voor zowel de havo- als de vwo-methode is er een docentenhandleiding. In de handleiding staan het lessenplan, de eindtermen, de antwoorden op de D-toetsen en de uitwerkingen van de cases.