Uitleg bij hoofdstuk 3 van de Eenmanszaak deel 1
Met dank aan Henk Vercoulen
Van uitgaven naar kosten (en omgekeerd).
Regel: begin bij uitgave en corrigeer voor beginbalans en eindbalans
1 betaalde rente in 2010 (op overzicht van ontvangsten en uitgaven)  2.300
– nog te betalen rente op beginbalans (1-1-2010)  1.500 – (is bedoeld voor 2009)
=  800
+ nog te betalen rente op eindbalans (31-12-2010)  1.100 + (is bedoeld voor 2010)
= rentekosten voor het jaar 2010 (op de winst- en verliesrekening)
2 betaalde huur in 2010 (op overzicht van ontvangsten en uitgaven)  2.300
+ vooruitbetaalde huur op beginbalans (1-1-2010)  1.500 + (was bedoeld voor 2010)
 3.800
– vooruitbetaalde huur op eindbalans (31-12-2010)  1.100 – (is bedoeld voor 2011)
= huurkosten voor het jaar 2010 (op de winst- en verliesrekening)  2.700
Van ontvangsten naar opbrengsten (en omgekeerd)   
Regel: begin bij ontvangst en corrigeer voor beginbalans en voor eindbalans
3 ontvangen huur in 2010 (op overzicht van ontvangsten en uitgaven)  2.300
 – nog te ontvangen huur op beginbalans (1-1-2010)  1.500 – (is bedoeld voor 2009)
    800
 + nog te ontvangen huur op eindbalans (31-12-2010)  1.100 + ( is bedoeld voor 2010)
= huuropbrengst voor 2010 (op de winst- en verliesrekening)  1.900
4 ontvangen huur in 2010 (op overzicht van ontvangsten en uitgaven)  2.300
+ vooruitontvangen huur op beginbalans (1-1-2010)  1.500 + (was bedoeld voor 2010)
 3.800
– vooruitontvangen huur op eindbalans (31-12-2010)  1.100 – (is bedoeld voor 2011)
= huuropbrengst voor 2010 (op winst- en verliesrekening)  2.700
Omgekeerde procedure
Met drie gegevens is altijd de vierde grootheid te berekenen. Maar gebruik altijd bovenstaande schema’s.
Werk dan alleen van onder naar boven.
En let op: de schema’s 1 en 2 kunnen ook gecombineerd worden met de schema’s van 3 en 4.
Voorbeeld 1:
De huuropbrengsten voor 2011 bedragen € 1400.
Op 31 december 2011 staat op de balans vooruitontvangen huur € 800.
Op 1 januari 2011 stond op de balans vooruitontvangen huur € 500.
Bereken welk bedrag aan huur in 2011 is ontvangen.
Uitwerking: X + 500 – 800 = 1400  → X = 1700 → dus in 2011 is € 1700 aan huur ontvangen.
Ga na of je dit zelf kunt berekenen.
Voorbeeld 2 (extra moeilijk):
De huuropbrengsten voor 2011 bedragen € 1400.
In 2011 is € 1200 aan huur ontvangen.
Op 1 januari stond op de balans vooruitontvangen huur € 150 en nog te ontvangen huur € 30.
Op 31 december 2011 stond op de balans vooruitontvangen huur € 45.
Bereken welk bedrag aan nog te ontvangen huur op 31 december 2011 op de balans staat.
Uitwerking: 1200 + 150 – 30 – 45 + X = 1400   → X = 125.
Op 31 december 2011 staat € 125 nog te ontvangen contributie op de balans.
Ga na of je dit zelf kunt berekenen.
Oefening
balans 1 januari 2012
nog te ontvangen rente  150 vooruitontvangen rente  250
overzicht van ontvangsten en uitgaven 2012
rente 1.800
balans 31 december 2012
nog te ontvangen rente 60 vooruitontvangen rente 90
Bereken de renteopbrengst voor het jaar 2012.
Antwoord: 1.870