Na overname van Uitgeverij Stoffels BV door de LWEO BV in januari 2020 blijven de afgesloten verwerkersovereenkomsten geldig.

De LWEO BV zal terzijnertijd de scholen contacteren voor eventueel een nieuwe verwerkersovereenkomst.

 

Verwerkersovereenkomst
Scholen die gebruikmaken van een van de digitale producten (Bedrijfseconomieplus/M&Oplus, AdaptiefToets, Docentenwebsite, Bedrijfseconomieplus Docent, Tabletpakketten) kunnen een verwerkersovereenkomst opvragen bij de LWEO BV (postbus@lweo.nl).

Privacyverklaring
Uitgeverij Stoffels BV heeft het voornemen zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Uitgeverij Stoffels BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens te voorkomen. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de LWEO BV (postbus@lweo.nl). Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5-6-2018.

 • Beveiliging van persoonsgegevens
  De website uitgeverijstoffels.nl is voorzien van een SSL certificaat. Dankzij de SSL verbinding is de informatie die u ons verstuurt onmogelijk te achterhalen door anderen.
 • Klikgedrag en bezoekgegevens
  Op de website worden door ons geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.
 • Gebruik van cookies
  Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten geen gebruik van cookies.
 • E-mail
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw aanvraag of e-mail en zolang dat nodig is in verband met wettelijke verplichtingen.
 • Bestellingen
  Wanneer u bij LWEO BV een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens verzameld:

– Schoolnaam;
– Naam docent/besteller;
– Man/vrouw;
– Adres school
– Postcode/plaats
– Telefoonnummer school;
– E-mailadres docent/besteller;
– IBAN;
– Andere gegevens die noodzakelijk kunnen zijn met het oog op de hieronder weergegeven doeleinden van verwerking.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt en dus niet voor marketingdoeleinden.

 • Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
  LWEO BV gebruikt na bestelling uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van uw order;
– Om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren;
– De betaling van uw order;
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Voor het bijhouden van uw aankoopgeschiedenis;
– Het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen en de naleving van wettelijke verplichtingen.

 • Nieuwsbrief
  Daarnaast sturen wij ook een nieuwsbrief per e-mail indien u zich daarvoor hebt opgegeven. U kunt zich aanmelden via postbus@lweo.nl. Op dit adres kunt u ook kenbaar maken dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat ook een link om u d.m.v. een e-mail uit te schrijven.
 • Verstrekking aan derden
  Uitgeverij Stoffels BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De partijen waarmee wij samenwerken worden door Uitgeverij Stoffels BV zorgvuldig uitgezocht, om de bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Derden hebben een verwerkingsovereenkomst met Uitgeverij Stoffels BV afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Uitgeverij Stoffels BV.
 • Wijzigingen privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
 • Inzage en wijzigen van uw gegevens
  Vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: postbus@lweo.nl.
  of per post aan:

LWEO B.V.

Postbus 7442

1007 JK AMSTERDAM

telefoon 020 – 67 00 270

e-mail postbus@lweo.nl

Arlandaweg 92 – unit 6.0

1043 EX Amsterdam

Kvk-nummer: 78276578