De verdeling van de lesbrieven over CE en SE

Lesuren: hoeveel (les)uren van 50 minuten zijn de leerlingen kwijt aan het doorwerken van alle opdrachten, D-toetsen en cases.
Lesuren exclusief cases: hoeveel (les)uren van 50 minuten zijn de leerlingen kwijt aan het doorwerken van alle opdrachten en D-toetsen, dus alle cases worden overgeslagen.

Lesbrieven CE 1e en 2e druk

Lesbrieven Havo Druk
CE
Lesuren incl. cases
Lesuren excl. cases
Financiële Zelfredzaamheid 2  28  21
Bedrijf Starten 1  39  31
Onderneem-het-zelf* 1 H3  7  7
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 2 H1 t/m 4  14  10
Marktverovering 2 H1, H2 inleiding, par 2.1.4, 2.1.5, Opdr 2.16, 2.17, H3, H4  14  11
Financiering en Verslaggeving 2 28  25
Het Resultaat 1  22  19
Totaal CE  152 124
Beschikbaar  207  207

Beschikbaar Havo 36 x 3 + 33 x 3 = 207 lesuren

 

Lesbrieven SE 1e en 2e druk

Lesbrieven Havo Druk Lesuren incl. cases
Lesuren excl. cases 
Onderneem-het-zelf* 1 H1, H2 10 10
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 2 H5, H6 11 6
Marktverovering 2 H2 par 2.1.1 t/m 2.1.3, 2.2 t/m 2.4 2 2
Investeren 1 5 5
Circulair Ondernemen 1 6 6
Bedrijfseconomie@home 1 8 5
Rekenwonder 5/6/7 5 5
Totaal SE 47 39
Beschikbaar 207 207

* Onderneem-het-zelf is een CE/SE-lesbrief. H3 is CE-stof. Van H1 en H2 zijn alleen de onderstaande eindtermen CE-stof. In de lesbrief is bij de doelstellingen (kennen en kunnen)  steeds aangegeven wat leerlingen moeten kennen voor het CE. Wat betreft ‘effectuation’ is dat zeer beperkt. In de syllabus van het CvTE staan de volgende eindtermen in subdomein B2:

12.2 de rol van de ondernemer bij het (creatieve) proces voor de oprichting van een eenmanszaak uitleggen.

12.2.1 de benaderingswijzen van causation en effectuation uitleggen.

12.2.2 de verschillende fasen noemen bij het proces van causation: marktdefinitie, segmentatie / richten en positioneren.

12.2.3 de verschillende fasen noemen bij het proces van effectuation: nieuwe markten, strategische partners toevoegen en stakeholders betrekken.

 

Belangrijkste begrippen:

causation

  • marktdefinitie,
  • segmentatie/richten
  • positioneren

effectuation

  • nieuwe markten en uitgaan van beschikbare middelen
  • strategische partners
  • stakeholders

Wat de leerlingen moeten kennen voor het CE is dus zeer beperkt.

 

Verdeling lesuren over CE en SE 1e en 2e druk

Havo Lesuren incl. cases   % Lesuren excl. cases     %
Totaal CE 152 73% 124 60%
Totaal SE 47 39
Totaal 199 163
Beschikbaar 207 100% 207 100%
Niet ingevuld 8 44

Beschikbaar havo 36 x 3 + 33 x 3 = 207.

 

Hoeveel tijd kost het doornemen van de lesbrieven inclusief en exclusief cases 1e en 2e druk

Lesbrieven Havo
druk Lesuren incl. cases Lesuren excl. cases
Financiële Zelfredzaamheid 2 28 21
Bedrijf Starten 1 39 31
Onderneem-het-zelf 1 17 17
Personeelsbeleid en interne Organisatie 2 25 16
Marktverovering 2 16 13
Financiering en Verslaggeving 2 28 25
Investeren 1 5 5
Het Resultaat 1 22 19
Circulair Ondernemen 1 6 6
Bedrijfseconomie@home 1 8 5
Rekenwonder 5/6/7 5 5
Totaal CE en SE 199 163
Beschikbaar 207 207

 

Hoe kun je de lesbrief Onderneem-het-zelf gebruiken in de les?

Met behulp van de lesbrief ‘Onderneem-het-zelf’ kunnen de leerlingen zelf een onderneming starten en een ondernemingsplan schrijven. De lesbrief kan steeds van stal gehaald worden als leerlingen een bepaald onderdeel van de stof gehad hebben. Zo kunnen leerlingen pas een marketingplan schrijven als ze de lesbrief ‘Marktverovering’ hebben gehad, ze kunnen pas een liquiditeitsbegroting maken als ze de lesbrief ‘Bedrijf Starten’ hebben gehad enzovoort. De eerste twee hoofdstukken van Onderneem-het-zelf gaan over ‘effectuation’ en  kunnen eventueel worden ingezet als keuzeonderwerp. De lesbrief kan op heel veel manieren ingezet worden, in het volgende schema worden enkele mogelijkheden gegeven.

 

Wat behandelen in/bestellen voor 4 havo/5 havo 1e en 2e druk

  • Variant 1 en 3: Leerlingen doen alles dus ook alle cases dat betekent dat huiswerk noodzakelijk is.
  • Variant 2 en 4: Leerlingen doen alles behalve de cases, de tijd die overblijft kan worden ingezet om bepaalde cases wel te doen.

De eerste twee hoofdstukken (effectuation) van Onderneem-het-zelf (10 lesuren) kunnen eventueel dienen als keuzeonderwerp waardoor een andere keuzelesbrief geschrapt kan worden. Het Rekenwonder kan eventueel verplaatst worden naar 3 havo.

Volgorde lesbrieven 4 Havo – variant 1 en 2

4 havo Variant 1 Lesuren incl. cases
4 havo Variant 2 Lesuren excl. cases
Financiële Zelfredzaamheid 28 Financiële Zelfredzaamheid 21
Bedrijf Starten 39 Bedrijf Starten 31
Marktverovering 16 Marktverovering 13
Onderneem-het-zelf 17 Onderneem-het-zelf 17
Rekenwonder 5 Rekenwonder 5
Circulair Ondernemen 6 Circulair Ondernemen 6
Bedrijfseconomie@home 8 Bedrijfseconomie@home 5
Subtotaal 119 Reservering cases 10
Huiswerk -11
Totaal 108 Totaal 108
Beschikbaar 4 havo (36 x 3) 108 Beschikbaar 4 havo (36 x 3) 108

 

Volgorde lesbrieven 5 Havo – variant 1 en 2

5 havo Variant 1 Lesuren incl. cases
5 havo Variant 2 Lesuren excl. cases
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 25 Personeelsbeleid en Interne Organisatie 16
Financiering en Verslaggeving 28 Financiering en Verslaggeving 25
Investeren 5 Investeren 5
Het Resultaat 22 Het Resultaat 19
Over 19 Reserveren cases 34
Totaal 99 Totaal 99
Beschikbaar 5 havo (33 x 3) 99 Beschikbaar 5 havo (33 x 3) 99

 

Volgorde lesbrieven 4 Havo – variant 3 en 4

4 havo Variant 3  Lesuren incl. cases
4 havo Variant 4 Lesuren excl. cases
Onderneem-het-zelf H1, H2 10 Financiële Zelfredzaamheid 21
Financiële Zelfredzaamheid 28 Bedrijf Starten 31
Bedrijf Starten 39 Marktverovering 13
Marktverovering 16 Personeelsbeleid en Interne Organisatie 16
Onderneem-het-zelf H3 7 Rekenwonder 5
Rekenwonder 5 Circulair Ondernemen 6
Circulair Ondernemen 6 Bedrijfseconomie@home 5
Bedrijfseconomie@home 8 Reservering cases 11
Subtotaal 119
Huiswerk -11
Totaal 108 Totaal 108
Beschikbaar 4 havo (36 x 3) 108 Beschikbaar 4 havo (36 x 3) 108

 

Volgorde lesbrieven 5 Havo – variant 3 en 4

5 havo Variant 3 Lesuren incl. cases
5 havo Variant 4 Lesuren excl. cases
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 25 Financiering en Verslaggeving 25
Financiering en Verslaggeving 28 Investeren 5
Investeren 5 Het Resultaat 19
Het Resultaat 22 Onderneem-het-zelf 17
Over 19 Reservering cases 32
Totaal 99 Totaal 99
Beschikbaar 5 havo (33 x 3) 99 Beschikbaar 5 havo (33 x 3) 99