Welkom op de website van Uitgeverij Stoffels

Uitgeverij Stoffels geeft een lesbrievenmethode uit voor het vak Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid en ook voor het vak Management & Organisatie.

Vanaf januari 2020 zijn de activiteiten van Uitgeverij Stoffels overgenomen door de LWEO. Naamgeving van producten en websites worden in een later stadium aangepast.

Beide methodes zijn gericht op het zelfstandig werken van de leerling.

 

De methode

De methode bestaat uit tien lesbrieven, waarvan er op dit moment twee bestemd zijn voor de twee verplichte keuzeonderwerpen. Eventueel kan ook ‘De Boekhoudmodule’ ingezet worden als keuzeonderwerp. Financiële zelfredzaamheid komt aan de orde in de gelijknamige lesbrief en in de keuzelesbrief ‘Bedrijfseconomie@home’. Ondernemerschap staat centraal in de lesbrieven ‘Bedrijf Starten’ en ‘Onderneem-het-zelf’. In ‘Onderneem-het-zelf’ moeten de leerlingen zelf een onderneming starten en een ondernemingsplan schrijven. De lesbrief kan steeds van stal gehaald worden als leerlingen een bepaald onderdeel van de stof gehad hebben. Zo kunnen leerlingen pas een marketingplan schrijven als ze de lesbrief ‘Marktverovering’ hebben gehad, ze kunnen pas een liquiditeitsbegroting maken als de lesbrief ‘Bedrijf Starten’ hebben gehad enzovoort.

Door te werken met lesbrieven is de methode zeer flexibel en kan elke school zijn eigen volgorde van behandeling bepalen. Leerlingen kunnen met papieren lesbrieven werken maar het is ook mogelijk om te werken met bewerkbare pdf’s (Bedrijfseconomieplus totaal). Bij deze pdf’s blijven alle aantekeningen van voorgaande jaren bewaard. Naast de methode is er een adaptief toetssysteem (AdaptiefToets), waarmee leerlingen diagnostische toetsen kunnen maken. Het systeem zorgt ervoor dat leerlingen automatisch naar een steeds hoger leerniveau worden gebracht: memoriseren → begrijpen → toepassen → analyseren.