Bedrijfseconomieplus Totaal bestaat uit Bedrijfseconomieplus inclusief de lesbrieven in digitale vorm. De papieren lesbrieven zijn een-op-een omgezet naar digitale lesbrieven. Leerlingen gaan naar een website en kunnen daar de digitale lesbrieven vinden. Het systeem is dus alleen online te gebruiken en is apparaat-onafhankelijk. Leerlingen kunnen in de digitale lesbrief tekst onderstrepen, markeren, zaken toevoegen, lijnen in grafieken trekken, tabellen invullen, pijlen trekken, plaatjes uploaden e.d. Ze kunnen de antwoorden op de opdrachten noteren, ze kunnen aantekeningen maken. Ze kunnen de aantekeningen van de docent overnemen. Kortom ze hebben geen papieren lesbrief meer nodig.

Wanneer ze naar de volgende klas gaan, dan kunnen ze hun lesbrief (met alle aantekeningen) van het vorige schooljaar gewoon raadplegen. Zolang het product door de leerling wordt afgenomen blijven alle aantekeningen beschikbaar.

 

De docent kan uiteraard zijn/haar eigen aantekeningen noteren in de digitale lesbrief, zolang het product wordt afgenomen kan de docent bij zijn/haar lesbrief komen. Als de laptop of de tablet wordt aangesloten op de beamer of het digitale schoolbord kan de docent inzoomen op tekst, grafieken en tabellen, tekst markeren, onderstrepen en pijlen trekken in de tekst of in grafieken. Wanneer u Bedrijfseconomieplus Totaal voor uw leerlingen bestelt, krijgt u als docent automatisch de beschikking over alle lesbrieven. Het product wordt per leerling, per schooljaar besteld.

Indien u het plussysteem van deze proefschool wilt bekijken, stuur dan een e-mail naar postbus@lweo.nl.