DE VERDELING VAN STUDIELASTUREN EN LESUREN OVER DE METHODE 2e en 3e druk schooljaar 2022-2023

HAVO
CE/SE Lesbrieven Druk Studielasturen Lesuren¹
Financiële Zelfredzaamheid 3 CE/SE 39 27
Bedrijf Starten 3 CE/SE 46 31
Onderneem-het-zelf 2 CE/SE 20 17
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 2 CE/SE 34 16
Marktverovering 2 CE/SE 22 12
Financiering en Verslaggeving 2 CE 41 26
Investeren 2 SE 7 5
Het Resultaat 2 CE 31 22
Totaal (excl. keuzeonderwerpen) 240 156
Keuzelesbrieven
Circulair Ondernemen 2 SE 10 6
Bedrijfseconomie@home 2 SE 9 4
Boekhoudmodule4) 4 SE (26) (27)
Basisvaardigheden
Het Rekenwonder 7 SE 6 5
Totaal 265 171
  1. Studielasturen zijn uren van 60 minuten en lesuren zijn uren van 50 minuten.
  2. Betreft de uren van de studielast die niet ingevuld zijn en deze kunnen worden gereserveerd om
    cases te behandelen, extra lessen in te bouwen voor het geven van samenvattingen, extra uitleg, het bespreken van het laatste examen, het geven van extra ICT-opdrachten, het laten maken van een praktische opdracht, het meedoen aan managementgames, enzovoort.
  3. Bij het schatten van het totale aantal lesuren is verondersteld dat er 36 weken effectief les kan
    worden gegeven in 4 havo en 33 weken in de examenklas en dat er wekelijks 3 lesuren beschikbaar zijn in zowel 4 als 5 havo.
  4. Deze module is zeer flexibel inzetbaar. Indien u alles behandelt, heeft u 28 lessen nodig. Als u bijvoorbeeld de balans en mutatiebalansen overslaat in verband met voorkennis van leerlingen, heeft u 24 lessen nodig. Als u ook de werking van een digitaal boekhoudprogramma overslaat, heeft u 20 lessen nodig. Het is zelfs mogelijk om binnen deze onderdelen stof over te slaan.

Bovenstaande lesuren en studielasturen zijn inclusief het maken van de zelftesten. Voor de lesbrief Onderneem-het-zelf geldt dat de lesuren zijn weergegeven inclusief het maken van de cases.

 

LESSENPLAN/STUDIEPLAN

Het lessenplan dat in deze docentenhandleiding is opgenomen is slechts een leidraad. U kunt immers te maken krijgen met briljante of middelmatige leerlingen, met lestijden van 40, 45, 50, 70 of zelfs 100 minuten, enzovoorts. Bij de lessenplannen die hieronder zijn opgenomen wordt uitgegaan van grotendeels zelfstandig werkende leerlingen en waarbij steeds is verondersteld dat een lesuur 50 minuten bedraagt.

 

LESSENPLAN HAVO

Hieronder staan de lessenplannen per lesbrief. De lessenplannen van de meest recente druk van de lesbrieven zijn opgenomen. Lessenplannen van voorgaande drukken zijn te raadplegen via de docentenwebsite.

 

HET REKENWONDER HAVO/VWO 4e, 5e, 6e en 7e druk

Les  Maken door leerling
 1  Opdracht 1 t/m 11
 2  Opdracht 12 t/m 26
 3  27 t/m 38
 4  39 t/m 58
 5  59 t/m 67

 

Studielast Het Rekenwonder
Uitgaande voor het voorgaande lessenplan/studieplan resulteert de volgende studielast voor de lesbrief.

 Doorwerken van de lesbrief: 5 × 50/60  4 uur en 10 minuten
 Studeren¹  1 uur en 50 minuten
 Extra vaardigheidsopdrachten  p.m.
 Totaal  6 uur

¹ Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.

 

ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 2e druk

les maken door leerling  les maken door leerling  les maken door leerling les maken door leerling
 1  Opdr. 1.1 t/m 1.4  6  2.11  11  3.1  16  3.8 + 3.9
 2  1.5 t/m Zelftest 1  7  2.12 + 2.13  12  3.2 t/m 3.4  17  3.10, Zelftest 3
 3  2.1 t/m 2.4  8  2.14 + 2.15  13  3.5
 4  2.5 t/m 2.7  9  2.16  14  3.6
 5  2.8 t/m 2.10 10  2.16, Zelftest 2  15  3.7

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

 Doorwerken van de lesbrief  17 × 50/60   14 uur en 10 minuten
 Studeren    3 uur
 Proefwerk maken    1 uur en 40 minuten
 Bespreken proefwerken   50 minuten
 Extra vaardigheidsopdrachten    p.m.
 Totaal     20 uur

 

ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 2e druk                              ALTERNATIEF

les   maken door leerling  les   maken door leerling   les   maken door leerling     les   maken door leerling
 1  Opdr. 1.1 t/m 1.4  6  Case 2.3  11   3.1  16  Opdr. 3.8, case 3.4 of 3.5
 2  1.5 t/m Zelftest 1  7  Opdr. 2.12 + 2.13  12   3.2 t/m 3.4  17  Case 3.6, Zelftest 3
 3  2.1 t/m 2.4  8  2.14, case 2.4  13   Case 3.1  18  Case 3.7 of 3.8
 4  2.5 t/m 2.7  9  2.16  14   Case 3.2
 5  2.8, case 2.1 en 2.2  10  2.16, Zelftest 2  15   Case 3.3

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

Doorwerken van de lesbrief 18 × 50/60 15 uur
Studeren 3 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 21 uur

 

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID HAVO 3e druk

les maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.6 8 4.4 t/m 4.10 15 5.17 t/m 5.22 22 Zelftest 6, 7.1 t/m 7.3
2 Opdr 1.7 t/m 1.9, Zelftest 1 9 4.11 t/m 4.19 16 5.23 t/m 5.25 23 7.4 t/m 7.9
3 2.1 t/m 2.7 10 4.20 t/m 4.25 17 Zelftest 5 24 7.10 t/m 7.15
4 2.8 t/m 2.10, Zelftest 2 11 4.26 t/m 4.30, Zelftest 4 18 6.1 t/m 6.6 25 7.16 t/m 7.22
5 3.1 t/m 3.7 12 Zelftest 4, 5.1 t/m 5.2 19 6.7 t/m 6.12 26 7.23 t/m 7.29
6 3.8 t/m 3.13 13 5.3 t/m 5.9 20 6.13 t/m 6.18 27 7.30, Zelftest 7
7 Zelftest 3, 4.1 t/m 4.3 14 5.10 t/m 5.16 21 6.19, 6.20, Zelftest 6

 

Studielast Financiële Zelfredzaamheid havo

Doorwerken van de lesbrief 27 × 50/60 22 uur en 30 minuten
Studeren¹ 10 uur
Cases maken 2 uur en 30 minuten
Proefwerk maken 2 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 39 uur

¹ Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.

 

Differentiëren in de les? Niet iedere leerling werkt op hetzelfde tempo. Sommige leerlingen kunnen sneller door de stof heen dan andere leerlingen. In deze tabel staan opdrachten die overgeslagen kunnen worden door de snellere leerlingen. Uiteraard kun je als docent ook andere keuzes maken. In dit overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen theorievragen en overige vragen en/of rekenvragen.

Hoofdstuk Theorievragen Overige vragen / rekenvragen Opmerkingen
Er kan gekozen worden om de introductieopdracht(en) per hoofdstuk niet te maken. Echter, dit zijn vaak opgaven met algemene (reken)vaardigheden en brongebruik.
1 Geen Geen Introductiehoofdstuk met weinig eindtermen.
2 2.6 2.8
3 3.5, 3.9 3.4, 3.13
4 4.21, 4.29 4.6, 4.9, 4.15, 4.16, 4.22, 4.26 Vraag 4.21 komt opnieuw terug.
5 5.6, 5.9, 5.12, 5.16, 5.19, 5.22, 5.25 Binnen opdracht 5.17 en 5.18 kan een keuze gemaakt worden.
6 6.3, 6.15 6.10, 6.19
7 7.5, 7.9, 7.13, 7.17, 7.26, 7.27 7.7, 7.19, 7.21, 7.29

 

BEDRIJF STARTEN HAVO 3e druk

les maken door leerling les les les
1 1.1 t/m 1.7 9 3.1 t/m 3.6 17 4.18 t/m 4.22 25 5.6 t/m 5.9
2 1.8 t/m 1.16 10 3.7 t/m 3.12 18 4.23 t/m 4.27 26 5.10 t/m 5.14
3 1.17, Zelftest 1 11 3.13 t/m 3.16 19 4.28 t/m 4.30 27 Zelftest 5
4 2.1 t/m 2.7 12 3.17, 3.18 20 4.31, 4.32 28 6.1 t/m 6.4
5 2.8 t/m 2.13 13 Zelftest 3 21 4.33, 4.34 29 6.5 t/m 6.10
6 2.14 t/m 2.20 14 4.1 t/m 4.5 22 4.35, 4.36, Zelftest 4 30 6.11, 6.12, Zelftest 6
7 2.21, 2.22, Zelftest 2 15 4.6 t/m 4.11 23 Zelftest 4 31 Zelftest 6
8 Zelftest 2 16 4.12 t/m 4.17 24 5.1 t/m 5.5

 

Studielast Bedrijf Starten havo

Doorwerken van de lesbrief 31 × 50/60 25 uur en 50 minuten
Cases maken 4 uur
Studeren 12 uur
Proefwerk maken 2 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 46 uur

 

Overzicht t.b.v. differentiatie:

Hoofdstuk Theorievragen Overige vragen / rekenvragen
1 1.2, 1.6 Geen
2 2.1, 2.12 2.14, 2.15, 2.22
3 3.1 3.6, 3.12, 3.17
4 4.1, 4.12 4.4, 4.7, 4.9, 4.10, 4.16, 4.24
5 5.1 5.2, 5.10, 5.13
6 6.1 6.10, 6.12

 

PERSONEELSBELEID EN INTERNE ORGANISATIE HAVO 2e druk

les Maken door  leerling les les
1 opdr. 1.1 t/m 1.4 8 4.11 t/m 4.14 15 6.5, Zelftest 6: 1 t/m 15
2 1.5 t/m Zelftest 1 9 Zelftest 4 16 Zelftest 6: 16 t/m 19
3 2.1 t/m 2.6 10 5.1 t/m 5.5
4 2.7, 2.8, Zelftest 2: 1 t/m 13 11 5.6 t/m 5.10
5 3.1 t/m 3.3, Zelftest 3 12 Zelftest 5: 1 t/m 14
6 4.1 t/m 4.5 13 Zelftest 5: 15, 16
7 4.6 t/m 4.10 14 6.1 t/m 6.4

 

Studielast Personeelsbeleid en Interne Organisatie Havo

 Doorwerken van de lesbrief   16 × 50/60  13 uur en 20 minuten
 Cases maken  7 uur en 30 minuten
 Studeren  10 uur
 Proefwerk maken  1 uur en 40 minuten
 Bespreken proefwerken  1 uur en 40 minuten
 Extra vaardigheidsopdrachten  p.m.
 Totaal  34 uur

 

PERSONEELSBELEID EN INTERNE ORGANISATIE HAVO 2e druk inclusief cases

les Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m 1.4 8 Case 3.1, opdr. 4.1 t/m 4.3 15 5.1 t/m 5.5 22 6.5 Zelftest 6 (1 t/m 15)
2 1.5 t/m Zelftest 1 9 4.4 t/m 4.7 16 5.6 t/m 5.10 23 Zelftest 6 (16 t/m 19), case 6.1
3 Case 1.1 10 4.8 t/m 4.11 17 Zelftest 5: 1 t/m 14 24 Case 6.2, 6.3
4 Case 1.1 11 4.12 t/m 4.14 18 Zelftest 5: 15, 16, case 5.2 25 Case 6.3, 64
5 2.1 t/m 2.6 12 Zelftest 4 19 Case 5.1
6 2.7, 2.8, Zelftest 2: 1 t/m 13 13 Case 4.1 20 Case 5.1
7 3.1 t/m 3.3, Zelftest 3 14 Case 4.1 21 6.1 t/m 6.4

 

Studielast Personeelsbeleid en Interne Organisatie Havo

Doorwerken van de lesbrief 25 × 50/60 20 uur en 50 minuten
Studeren 10 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 34 uur

 

MARKTVEROVERING HAVO 2e druk

les Maken door  leerling les les
1 opdr. 1.1 t/m Zelftest 1 5 2.15 t/m Zelftest 2 9 4.8 t/m 4.12
2 2.1 t/m 2.6 6 Zelftest 2, 3.1 t/m 3.5 10 4.13 t/m 4.16
3 2.7 t/m 2.11 7 Zelftest 3, 4.1 t/m 4.3 11 Zelftest 4: 1 t/m 20
4 2.12 t/m 2.14 8 4.4 t/m 4.7 12 Zelftest 4: 21 t/m 23

 

Studielast Marktverovering Havo

Doorwerken van de lesbrief 12 × 50/60     10
Cases     3 uur en 20 minuten
Studeren     6 uur
Proefwerk maken     1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken     50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten     p.m.
Totaal     22 uur

 

MARKTVEROVERING HAVO 2e druk inclusief cases

les Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m Zelftest 1 5 2.15 t/m Zelftest 2 (1 t/m 10) 9 Zelftest 3, 4.1 t/m 4.3 13 Zelftest 4 (1 t/m 20)
2 2.1 t/m 2.6 6 Zelftest 2, Case 2.1, 2.2 10 4.4 t/m 4.7 14 Zelftest 4 (21 t/m 23) Case 4.1
3 2.7 t/m 2.11 7 Case 2.2 11 4.8 t/m 4.12 15 Case 4.1
4 2.12 t/m 2.14 8 3.1 t/m 3.5 12 4.13 t/m 4.16 16 Case 4.2

 

Studielast Marktverovering Havo

Doorwerken van de lesbrief 16 × 50/60 13 uur en 20 minuten
Studeren 6 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 22 uur

 

FINANCIERING EN VERSLAGGEVING HAVO 2e druk

les  Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m 1.5 8 2.18, 2.19 15 5.4 t/m 5.6 22 Zelftest 5: 1 t/m 15
2 1.6 t/m 1.8 9 Zelftest 2 16 5.7, 5.8 23 Zelftest 5 : 16, 17
3 1.9, Zelftest 1 10 3.1 t/m 3.4 17 5.9 t/m 5.12 24 6.1 t/m 6.5
4 2.1 t/m 2.6 11 3.5 t/m 3.8 18 5.13 t/m 5.15 25 6.6 t/m 6.10
5 2.7 t/m 2.11 12 Zelftest 3, opdr 4.1 19 5.16, 5.17 (deel) 26 Zelftest 6
6 2.12 t/m 2.14 13 4.2 t/m 4.4, Zelftest 4 20 5.17 (deel), 5.18
7 2.15 t/m 2.17 14 5.1 t/m 5.3 21 5.19, 5.20

 

Studielast Financiering en Verslaggeving Havo

 Doorwerken van de lesbrief 26 x 50/60  21 uur en 40 minuten
 Cases  1 uur en 40 minuten
 Studeren  15 uur
 Proefwerken maken  1 uur en 40 minuten
 Bespreken proefwerk  1 uur
 Extra vaardigheidsopdrachten  p.m.
 Totaal  41 uur

 

FINANCIERING EN VERSLAGGEVING HAVO 2e druk inclusief cases

les Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m 1.5 8 2.15 t/m 2.17 15 5.1 t/m 5.3 22 5.19, 5.20
2 1.6 t/m 1.8 9 2.18, 2.19 16 5.4 t/m 5.6 23 Zelftest 5: 1 t/m 15
3 1.9, Zelftest 1 10 Zelftest 2 17 5.7, 5.8 24 Zelftest 5 : 16,17, Case 5.1
4 Case 1.1 11 3.1 t/m 3.4 18 5.9 t/m 5.12 25 6.1 t/m 6.5
5 2.1 t/m 2.6 12 3.5 t/m 3.8 19 5.13 t/m 5.15 26 6.6 t/m 6.10
6 2.7 t/m 2.11 13 Zelftest 3, opdr 4.1 20 5.16, 5.17 (deel) 27 Zelftest 6, Case 6.1
7 2.12 t/m 2.14 14 4.2 t/m 4.4, Zelftest 4 21 5.17 (deel), 5.18 28 Case 6.1

 

Studielast Financiering en Verslaggeving Havo

Doorwerken van de lesbrief 28 x 50/60 23 uur en 20 minuten
Studeren 15 uur
Proefwerken maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 41 uur

 

INVESTEREN HAVO 2e druk

 les  Maken door  leerling
  1  Opdr. 1.1 t/m 1.2
  2  1.3 t/m 1.6
  3  Zelftest 1, 2.1
  4  2.2 t/m 2.6
  5  Zelftest 2

 

Studielast investeren Havo

 Doorwerken van de lesbrief 4,5 x 50/60    3 uur en 45 minuten
 Cases    30 minuten
 Studeren    1 uur
 Proefwerken maken    50 minuten
 Bespreken proefwerk    50 minuten
 Extra vaardigheidsopdrachten   p.m.
 Totaal    7 uur

 

HET RESULTAAT HAVO 2e druk

les  Maken door leerling les   les les
   1 Opdr. 1.1 t/m 1.5    7 2.13 t/m 2.16    13 3.19 t/m 3.22    19 4.9 t/m 4.21
   2 1.6 t/m 1.10    8 Zelftest 2, 3.1, 3.2    14 Zelftest 3    20 4.22 t/m 4.25
   3 1.11 t/m 1.15    9 3.3 t/m 3.6    15 4.1 t/m 4.4    21 Zelftest 4
   4 Zelftest 1, 2.1 t/m 2.2    10 3.7 t/m 3.10    16 4.5 t/m 4.9    22 5.1, 5.2, Zelftest 5
   5 2.3 t/m 2.7    11 3.11 t/m 3.14    17 4.10 t/m 4.15
   6 2.8 t/m 2.12    12 3.15 t/m 3.18    18 4.16 t/m 4.18

 

Studielast Het Resultaat Havo

 Doorwerken van de lesbrief 22 x 50/60 18 uur en 20 minuten
Cases 2 uur en 30 minuten
 Studeren 8 uur
 Proefwerken maken 1 uur en 40 minuten
 Bespreken proefwerk 1 uur
 Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
 Totaal 31 uur

 

CIRCULAIR ONDERNEMEN HAVO 2e druk

les Maken door leerling les  Maken door leerling
1  Opdr. 1.1 t/m 1.4, Zelftest 1 4  Opdr. 3.1 t/m 3.4
2  Opdr. 2.1 t/m 2.4 5  Zelftest 3, 4.1 t/m 4.4
3  2.5 t/m 2.7, Zelftest 2 6  4.5 t/m Zelftest 4

 

Studielast Circulair Ondernemen Havo

Doorwerken van de lesbrief 6 x 50/60  5 uur
Case maken  30 minuten
Studeren  3 uur
Proefwerken maken  50 minuten
Bespreken proefwerk  50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten  p.m.
Totaal  10 uur

 

BEDRIJFSECONOMIE@HOME HAVO 2e druk

les Maken door leerling
1 Opdr. 2.1 t/m 2.3, 3.1
2 3.2 t/m 3.4, 4.1, 4.2
3 4.3, 5.1, 5.2
4 5.3, 6.1 t/m 6.3

 

Studielast Bedrijfseconomie@home Havo

Doorwerken van de lesbrief  4 x 50/60  3 uur en 20 minuten
Cases maken  3 uur en 20 minuten
Studeren  1 uur
Proefwerken maken  50 minuten
Bespreken proefwerk  30 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten  p.m.
Totaal  9 uur

 

DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO 4e druk

les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1.1 t/m 1.6 8 3.1 t/m 3.3 15 3.23 t/m 3.25 22 4.16 t/m 4.18
2 1.7 t/m 1.17 9 3.4 t/m 3.6 16 3.26 t/m 3.29 23 5.1, 5.2
3 1.18 t/m 1.22 10 3.7 t/m 3.10 17 3.30 t/m 3.33 24 5.3, 5.4
4 1.23 t/m 1.25 11 3.11, 3.12 18 3.34, 3.35 25 5.5 t/m 5.7
5 2.1 t/m 2.3 12 3.13 t/m 3.16 19 4.1 t/m 4.5 26 5.8 t/m 5.10 (deel)
6 2.4 t/m 2.6 13 3.17 t/m 3.19 20 4.6 t/m 4.11 27 5.10 (deel), 5.11
7 2.7, 2.8 14 3.20 t/m 3.22 21 4.12 t/m 4.15
 

Studielast Boekhoudmodule Havo/Vwo1)

Doorwerken van de lesbrief: 27 x 50/60 22 uur en 30 minuten
Studeren p.m.
Proefwerken maken p.m.
Administratiespel 3 uur en 20 minuten
Extra opdrachten p.m.
Totaal 25 uur en 50 minuten
  1. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de manier waarop u dit lesmateriaal op uw school implementeert. Als u bijvoorbeeld de balans en mutatiebalansen overslaat in verband met voorkennis van leerlingen, heeft u 24 lessen nodig. Als u ook de werking van een digitaal boekhoudprogramma overslaat, heeft u 20 lessen nodig. Het is zelfs mogelijk om in deze lessen stof over te slaan.