Download de wordversie of pdf-versie van het lessenplan (schooljaar 2016-2017)

De verdeling van de studieslasturen over de gehele methode
Een lessenplan kan slechts een leidraad zijn. U kunt immers te maken krijgen met briljante of middelmatige leerlin­gen, met leerlingen waarmee u goed kunt opschieten of met leerlingen waarmee u constant overhoop ligt, met lestijden van 30, 40, 45, 50 of zelfs 100 minuten, enz. Er is een lessenplan voor zelfstandig werken opgenomen waarbij steeds is verondersteld dat een les c.q. studie-uur 50 minuten bedraagt.
In het lessenplan gaat het puur om de tijd die de leerling nodig heeft voor het doornemen van het lesmateriaal, het maken van alle opdrachten, het controleren van de antwoorden met behulp van de uitwerkingenboekjes of met behulp van M&Oplus, het maken van de diagnostische toetsen en alle cases.
Het begrip lessenplan is hier misschien een wat verouderd begrip en het is misschien beter om te spreken van een studieplan, want de leerling hoeft immers niet alles in de les te doen.
Verder gaat het lessenplan/studieplan ervan uit dat de leerling de lesbrief geheel zelfstandig doorwerkt en dat u als docent geen frontale lessen geeft, zoals: het geven van een klassikale inleiding op de lesbrief, het klassikaal behandelen van een bepaalde theorie, het klassikaal bespreken van de uitwerkingen van bepaalde opdrachten of het geven van een samenvatting. U kunt natuurlijk wel frontale lessen geven maar in dat geval dient u het lessenplan/studieplan aan te passen. Indien u bijvoorbeeld twee lessen wilt besteden aan uitleg, twee lessen aan het bespreken van belangrijke opdrachten en een les aan een samenvatting dan dient u het lessenplan uit te breiden met 5 lessen.
Het lessenplan gaat ervan uit dat de leerlingen alle cases maken. Het overslaan van cases is ook mogelijk, bijvoorbeeld omdat u de case niet van belang acht of omdat u de case later wilt laten uitvoeren. De methode is nogal flexibel en het lessenplan/studieplan zal daarom moeten worden afgestemd op de situatie van de school en de wensen en eisen van de sectie M&O.

HET REKENWONDER HAVO 4e, 5e ,6e  en 7e druk
Excel   les  Maken door leerling 
1 opdracht 1 t/m 11
2 opdracht 12 t/m 26
3 opdracht 27 t/m 38
4 opdracht 39 t/m 58
5 opdracht 59 t/m 67
Studielast Het Rekenwonder havo
Doorwerken van de lesstof 5 x 50/60 = 4 uur en 10 minuten
Studeren1) 1 uur en 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 6 uur
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting,
het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.
STICHTING EN VERENIGING HAVO 3e druk
les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1 t/m 5 11 38 t/m 40 21 61 t/m 63 31 D-toets (12 en 13)
2 6 t/m 10 12 41 t/m 44 22 64 t/m 66 32 Case 5
3 11 t/m 15 13 45 en 46 23 67 t/m 71 33 Case 5
4 D-toets 1 14 47 t/m 50 24 72 t/m 74 34 Case 6
5 Case 1 t/m 3 15 D-toets 2 (1 t/m 10) 25 75 t/m 78 35 Case 7
6 16 t/m 22 16 D-toets 2 (11 en 13), Case 4 26 79 t/m 81 36 Case 7
7 23 t/m 27 17 Case 4 27 82 t/m 90 37 Case 8
8 28 t/m 30 18 51 t/m 54 28 91 t/m 95 38 Case 8
9 31 t/m 33 19 55 t/m 58 29 96 t/m 98 39 Case 8
10 34 t/m 37 20 59 en 60 30 D-toets 3 (1 t/m 11)
Studielast Stichting en Vereniging havo
Doorwerken van de lesbrief: 39 x 50/60 32 uur en 30 minuten
Studeren1) 12 uur
Proefwerken maken 3 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 49 uur
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.
DE EENMANSZAAK DEEL 1 HAVO 7e druk
les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1 t/m 5 14 53 t/m 56 27 81 t/m 84 40 105
2 6 t/m 11 15 57 en 58 28 85 t/m 88 41 106
3 12 t/m 17 16 D-toets / Case 3 29 89 t/m 91 42 107
4 18 t/m 24 17 Case 3 30 92 t/m 95 43 108 en 109
5 25 t/m 27 18 Case 4 31 96 en 97 44 110
6 28 t/m 30 19 59 en 60 32 98 t/m 100 45 D-toets
7 31 t/m 34 20 D-toets 33 D-toets 46 Case 7 of case 8
8 D-toets 21 61 t/m 63 34 D-toets 47 Case 7 of case 8
9 Case 1 22 64 t/m 68 35 Case 5 48 Case 7 of case 8
10 Case 2 23 69 en 70 36 Case 6 49 Case 7 of case 8
11 35 t/m 42 24 71 en 72 37 101 en 102 50 111 t/m 115
12 433 t/m 46 25 73 t/m 75 38 103
13 47 t/m 52 26 76 t/m 80 39 104
DE EENMANSZAAK DEEL 1 HAVO 5e druk
les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1 t/m 5 14 54 t/m 57 27 82 t/m 85 40 106
2 6 t/m 11 15 58 en 59 28 86 t/m 89 41 107
3 12 t/m 17 16 D-toets 2 Case 3 29 90 t/m 92 42 108
4 18 t/m 24 17 Case 3 30 93 t/m 96 43 109 en 110
5 25 t/m 28 18 Case 4 31 97 en 98 44 111
6 29 t/m 31 19 60 en 61 32 99 t/m 101 45 D-toets 5
7 32 t/m 35 20 D-toets 3 33 D-toets 4 46 Case 7 of case 8
8 D-toets 1 21 62 t/m 64 34 D-toets 4 47 Case 7 of case 8
9 Case 1 22 65 t/m 69 35 Case 5 48 Case 7 of case 8
10 Case 2 23 70 en 71 36 Case 6 49 Case 7 of case 8
11 36 t/m 43 24 72 en 73 37 102 en 103 50 112 t/m 116
12 44 t/m 47 25 74 t/m 76 38 104
13 48 t/m 53 26 77 t/m 81 39 105
Studielast De Eenmanszaak deel 1 havo
Doorwerken van de lesbrief 50 x 50/60 42 uur
Studeren1) 12 uur
Proefwerken maken 3 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 3 uur en 30 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 61 uur
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.
DE EENMANSZAAK DEEL 2 HAVO 7e druk
les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1 t/m 5 7 14 t/m 18 13 32 en 33 19 45 en deel van 46
2 6 t/m 9 8 19 t/m 22 14 D-toets 2 20 46 en 47
3 10 t/m 13 9 22 en 23, D-toets 2 15 Case 2 21 48 en 49 D-toets 3
4 D-toets 1 10 24 en 25 16 34 t/m 38 22 D-toets 3 en Case 3
5 Case 1 11 26 t/m 28 17 39 t/m 43
6 Case 1 12 29 t/m 31 18 44 en deel van 45
Studielast De Eenmanszaak deel 2 havo
Doorwerken van de lesbrief: 22 x 50/60 18 uur en 20 minuten
Studeren1) 10 uur
Proefwerken maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 32 uur (afgerond)
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO 5e druk
les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1 t/m 4 11 32 t/m 34 21 55 t/m 57 31 77 en 78
2 5 t/m 7 12 35 en 36 22 58 t/m 60 32 78 en 79
3 8 t/m 11 13 37 en 38, uitloop 23 61 t/m 63 33 Samenvatting, D-toets 6
4 D-toets 1, Case 1 14 D-toets 2 24 64 t/m 66 34 D-toets 6
5 Case 1 15 39 t/m 41 25 67 en 68 35 Case 2
6 12 t/m 17 16 42 en 43, D-toets 3 26 69 t/m 71 36 Case 3
7 18 t/m 22 17 44 t/m 46 27 72 en 73 37 Case 3
8 23 t/m 26 18 47 en 48, D-toets 4 28 74 38 Uitloop
9 27 t/m 29 19 49 t/m 53 29 75
10 30 en 31 20 54, D-toets 5 30 76
Studielast De Naamloze Vennootschap havo
Doorwerken van de lesbrief: 34 x 50/60 31 uur en 40 minuten
Studeren1) 15 uur
Proefwerken maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 50 uur
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.
ORGANISATIE EN PERSONEEL HAVO 2e druk
les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1 t/m 4 8 Case 2 15 Case 8 22 fCase 9
2 5 t/m 7 9 Case 3 16 17 t/m 19 23 Case 9
3 8 t/m 10 10 12 t/m 15 17 20 t/m 22 24 Case 10
4 11, D-toets 1: 1 t/m 12 11 16, D-toets 2 18 23 t/m 25 25 29 en 30, D-toets 4
5 D-toets 1: 13 t/m 15 12 Case 4, 5 en 6 19 26 t/m 28 26 Case 11
6 Case 1 13 Case 7 20 D-toets 3: 1 t/m 19 27 Uitloop
7 Case 2 14 Case 8 21 D-toets 3: 20 t/m 23
Studielast Organisatie en Personeel havo
Doorwerken van de lesbrief 27 x 50/60 22 uur en 30 minuten
Studeren1) 10 uur
Proefwerken maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 36 uur
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.
MARKETING HAVO 2e druk
les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
1 opdracht 1 t/m 4 6 D-toets 1 (18) Case 1 11 D-toets 2, Case 4 16 D-toets 3: 1 t/m 21
2 5 t/m 8 7 Case 2 12 Case 4 17 D-toets 3: 22, Case 5
3 9 t/m 13 8 Case 3 13 27 t/m 29 18 Case 5
4 14 t/m 17 9 19 t/m 23 14 30 t/m 33 19 Case 6
5 18, D-toets 1: 1 t/m 7 10 24 t/m 26 15 34 en 35 20 Uitloop
Studielast Marketing havo
Doorwerken van de lesbrief: 20 x 50/60 16 uur en 40 minuten
Studeren1) 8 uur
Proefwerken maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 28 uur
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.
DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO 3e druk
les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling les Maken door leerling
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2
1 opdracht 1 t/m 5 11 49 en 50 21 1 t/m 5 31 32 en uitloop
2 6 t/m 15 12 51 t/m 53 22 6 t/m 8 32 33 t/m 36
3 16 t/m 26 13 54 t/m 58 (deels) 23 9 t/m 11 33 37 t/m 39
4 27 t/m 29 14 58 t/m 60 24 12 t/m 15 (deels) 34 40 en 41
5 30 t/m 32 15 61 t/m 63 (deels) 25 15 t/m 17 35 42 t/m 46
6 33 t/m 36 16 63 t/m 65 26 18 t/m 20 36 47 en 48
7 37 en 38 17 66 en 67 (deels) 27 21 t/m 24 37 49 t/m 52
8 39 t/m 43 18 67 en 68 28 25 t/m 27 38 53 t/m 57
9 44 t/m 46 19 69 t/m 72 29 28 t/m 30 39 58
10 47 en 48 20 73 t/m 76 30 31 en 32 (deels) 40 59
Studielast De Boekhoudmodule havo1)
Doorwerken van de lesstof 40 x 50/60 33 uur en 20 minuten
Studeren2) p.m.
Proefwerken maken p.m.
Administratiespel 3 uur en 20 minuten
Extra opdrachten p.m.
Totaal 37 uur

1) Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de manier waarop u dit lesmateriaal op uw school implementeert. Indien u bijvoorbeeld alleen hoofdstuk 1 behandelt met als afsluiting het administratiespel dan is de studielast 20 uur.
2) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken en het examen elementair boekhouden.