Bedrijfseconomieplus (voorheen M&Oplus) is een systeem waarmee een docent met enkele klikken van de muis een website kan maken voor de leerlingen van een klas of leerjaar.

Op deze website staan per onderwijssoort (havo/vwo), per lesbrief en per hoofdstuk de volgende onderdelen:

  • uitwerkingen van de opdrachten;
  • samenvattingen inclusief begrippenlijst en formules;
  • meerkeuzevragen die online gemaakt kunnen worden;
  • antwoorden op de diagnostische toetsen;
  • uitwerkingen van de cases;
  • examenopgaven gerangschikt naar lesbrieven.

Bedrijfseconomieplus kunt u bestellen voor de havo en/of het vwo. Indien u bijvoorbeeld Bedrijfseconomieplus voor de havo bestelt, krijgt u bovenstaande onderdelen voor alle lesbrieven tot uw beschikking om daarmee een website samen te stellen. U kunt dat per leerjaar (4H, 5H) of per klas doen.

Wat de leerlingen op deze website te zien krijgen, is afhankelijk van wat u activeert van bovenstaande onderdelen. U kunt dat per lesbrief doen maar ook zelfs per hoofdstuk. Zo bouwt u met enkele klikken van de muis een website voor de leerlingen van een bepaald leerjaar. U kunt bijvoorbeeld voor het leerjaar 4 havo alles in eerste instantie deactiveren. Pas nadat de leerlingen de opdrachten van hoofdstuk 1 van Financiële Zelfredzaamheid hebben gemaakt en eventueel zelf het hoofdstuk hebben samengevat, activeert u de uitwerkingen en de samenvatting van dit hoofdstuk zodat leerlingen hun uitkomsten kunnen controleren en hun eigen samenvatting kunnen vergelijken met die op de website. Hiermee kunt u het leerproces in hoge mate sturen.

Alle onderdelen zijn een heel schooljaar beschikbaar voor uw leerlingen. Voor elk leerjaar (4H, 5H, 4V, 5V, 6V) stelt u zo een website samen. Elk leerjaar of elke klas krijgt een aparte klassencode.

Als Bedrijfseconomieplus wordt besteld voor de leerlingen dan krijgt de docent automatisch toegang tot het systeem. Het product wordt per leerling, per leerjaar besteld.