Bedrijfseconomieplus

Met het bedrijfseconomieplussysteem (BEplus) kunt u in een handomdraai een website samenstellen voor een klas of leerjaar.

Per onderwijssoort (havo/vwo), per lesbrief en per hoofdstuk kunt u de volgende onderdelen met een muisklik activeren of deactiveren:

  • uitwerkingen van de opdrachten
  • samenvattingen inclusief begrippenlijst en formules
  • meerkeuzevragen die online gemaakt kunnen worden
  • antwoorden op de diagnostische toetsen
  • cases en uitwerkingen van de cases
  • examenopgaven gerangschikt naar lesbrieven.

Indien u bijvoorbeeld Bedrijfseconomieplus voor de havo bestelt, krijgt u bovenstaande onderdelen voor alle lesbrieven tot uw beschikking om daarmee een website samen te stellen. U kunt bijvoorbeeld voor het leerjaar 4 havo alles in eerste instantie deactiveren. Pas nadat de leerlingen de opdrachten van hoofdstuk 1 van Financiële Zelfredzaamheid hebben gemaakt en eventueel zelf het hoofdstuk hebben samengevat, activeert u de uitwerkingen en de samenvatting van dit hoofdstuk zodat leerlingen hun uitkomsten kunnen controleren en hun eigen samenvatting kunnen vergelijken met die op de website. Hiermee kunt u het leerproces in hoge mate sturen.

Voor klas 5 havo kunt u bijvoorbeeld van de lesbrieven die u behandelt in die klas de uitwerkingen en de antwoorden op de zelftesten activeren terwijl u daarnaast de samenvattingen, de meerkeuzevragen en de examens van alle lesbrieven kunt activeren om zo de leerlingen optimaal voor te bereiden op het examen.

Alle onderdelen zijn een heel schooljaar beschikbaar voor uw leerlingen. Voor elk leerjaar/klas (4H, 5H) stelt u zo een website samen. Elk leerjaar of elke klas krijgt een aparte klassencode.

Als Bedrijfseconomieplus wordt besteld voor de leerlingen dan krijgt de docent automatisch toegang tot het systeem. Het product wordt per leerling, per leerjaar besteld.