Bedrijfseconomieplus Totaal Boekhoudmodule

Bij ‘Bedrijfseconomieplus Totaal Boekhoudmodule’ is in het plussysteem alleen de digitale versie van ‘De Boekhoudmodule’ inclusief de uitwerkingen beschikbaar. Leerlingen gaan naar een website en kunnen daar de digitale lesbrief vinden. Het  systeem is alleen online te gebruiken en is device-onafhankelijk. Leerlingen kunnen in de digitale lesbrief tekst onderstrepen, markeren, zaken toevoegen, lijnen in grafieken trekken, tabellen invullen, pijlen trekken, plaatjes uploaden e.d. Ze kunnen de antwoorden op de opdrachten noteren, ze kunnen aantekeningen maken. Ze kunnen de aantekeningen van de docent overnemen. Kortom ze hebben geen papieren lesbrief meer nodig.

Voor scholen die ‘Bedrijfseconomieplus Totaal’ hebben is dit product overbodig, de digitale versie van ‘De Boekhoudmodule’ is daar al in opgenomen.