De methode Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid

Voor het vak Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid geeft de LWEO een methode uit die bestaat uit acht lesbrieven en twee keuzeonderwerpen. Eventueel kan ook ‘De Boekhoudmodule’ ingezet worden als keuzeonderwerp.

Financiële zelfredzaamheid komt aan de orde in de gelijknamige lesbrief en in de keuzelesbrief ‘Bedrijfseconomie@home’. Ondernemerschap staat centraal in de lesbrieven ‘Bedrijf Starten’ en ‘Onderneem-het-zelf’. In ‘Onderneem-het-zelf’ moeten de leerlingen zelf een onderneming starten en een ondernemingsplan schrijven. De lesbrief kan steeds ingezet worden als leerlingen een bepaald onderdeel van de stof afgerond hebben. Zo kunnen leerlingen pas een marketingplan schrijven als ze de lesbrief ‘Marktverovering’ hebben gehad en pas een liquiditeitsbegroting maken als de lesbrief ‘Bedrijf Starten’ aan de orde is geweest, enzovoort.

Door te werken met lesbrieven is de methode zeer flexibel en kan elke school zijn eigen volgorde van behandeling bepalen. Leerlingen kunnen met papieren lesbrieven werken maar het is ook mogelijk om te werken met bewerkbare pdf’s (Bedrijfseconomieplus Totaal). In deze pdf’s blijven alle aantekeningen van voorgaande jaren bewaard. Naast de methode is er een adaptief toetssysteem (AdaptiefToets), waarmee leerlingen diagnostische toetsen kunnen maken. Het systeem zorgt ervoor dat leerlingen bij het oefenen automatisch naar een steeds hoger leerniveau worden gebracht:

Memoriseren → begrijpen → toepassen → analyseren

Ook de volledige methode is beschikbaar in dit adaptieve systeem (BE Adaptief) waardoor leerlingen geen papieren lesbrieven meer nodig hebben.

Voor de prijzen en de folder, zie de website van de LWEO.

 

De methode Management & Organisatie

De stof is met ingang van 2007 verdeeld over het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Het is de bedoeling dat 60% van de beschikbare tijd wordt ingeruimd voor CE-stof en 40% voor SE-stof.
In de methode is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen lesbrieven die leerlingen moeten beheersen voor het CE en die ze moeten kennen voor het SE.
Hierdoor is de methode zeer flexibel inzetbaar en kan elke school zijn eigen volgorde van behandeling bepalen: eerst CE-lesbrieven en daarna SE-lesbrieven of andersom. Een mix is natuurlijk ook mogelijk. De docent kan zijn eigen volgorde van behandeling bepalen: eerst CE-lesbrieven en daarna SE-lesbrieven of andersom. Een mix is natuurlijk ook mogelijk.