Uitleg bij hoofdstuk 3 van Stichting en Vereniging
Met dank aan Henk Vercoulen
Van uitgaven naar lasten (en omgekeerd).
Regel: begin bij uitgave en corrigeer voor beginbalans en eindbalans
1 betaalde rente in 2010 (op overzicht van ontvangsten en uitgaven)  2.300
– nog te betalen rente op beginbalans (1-1-2010)  1.500 – (is bedoeld voor 2009)
=  800
+ nog te betalen rente op eindbalans (31-12-2010)  1.100 + (is bedoeld voor 2010)
= rentelasten voor het jaar 2010 (op het overzicht van baten en lasten)
2 betaalde huur in 2010 (op overzicht van ontvangsten en uitgaven)  2.300
+ vooruitbetaalde huur op beginbalans (1-1-2010)  1.500 + (was bedoeld voor 2010)
 3.800
– vooruitbetaalde huur op eindbalans (31-12-2010)  1.100 – (is bedoeld voor 2011)
= huurlasten voor het jaar 2010 (op het overzicht van baten en lasten)  2.700
Van ontvangsten naar baten (en omgekeerd)   
Regel: begin bij ontvangst en corrigeer voor beginbalans en voor eindbalans
3 ontvangen contributie in 2010 (op overzicht van ontvangsten en uitgaven)  2.300
 – nog te ontvangen/vorderen contributie op beginbalans (1-1-2010)  1.500 – (is bedoeld voor 2009)
    800
 + nog te ontvangen/vorderen contributie op eindbalans (31-12-2010)  1.100 + ( is bedoeld voor 2010)
= contributiebaten voor 2010 (op het overzicht van baten en lasten)  1.900
4 ontvangen contributie in 2010 (op overzicht van ontvangsten en uitgaven)  2.300
+ vooruitontvangen contributie op beginbalans (1-1-2010)  1.500 + (was bedoeld voor 2010)
 3.800
– vooruitontvangen contributie op eindbalans (31-12-2010)  1.100 – (is bedoeld voor 2011)
= contributiebaten voor 2010 (op overzicht van baten en lasten)  2.700
Omgekeerde procedure
Met drie gegevens is altijd de vierde grootheid te berekenen. Maar gebruik altijd bovenstaande schema’s.
Werk dan alleen van onder naar boven.
En let op: de schema’s 1 en 2 kunnen ook gecombineerd worden met de schema’s van 3 en 4.
Voorbeeld 1:
De contributiebaten voor 2011 bedragen € 1400.
Op 31 december 2011 staat op de balans vooruitontvangen contributie € 800.
Op  1 januari 2011 stond op de balans vooruitontvangen contributie € 500.
Bereken welk bedrag aan contributie in 2011 is ontvangen.
Uitwerking: X + 500 – 800 = 1400  → X = 1700 → dus in 2011 is € 1700 aan contributie ontvangen.
Ga na of je dit zelf kunt berekenen.
Voorbeeld 2 (extra moeilijk):
De contributiebaten voor 2011 bedragen € 1400.
In 2011 is € 1200 aan contributie ontvangen.
Op 1 januari stond op de balans vooruitontvangen contributie € 150 en nog te ontvangen contributie € 30.
Op 31 december stond op de balans vooruitontvangen contributie € 45.
Bereken welk bedrag aan nog te ontvangen contributie op 31 december 2011 op de balans staat.
Uitwerking: 1200 + 150 – 30 – 45 + X = 1400   → X = 125.
Op 31 december 2011 staat € 125 nog te ontvangen contributie op de balans.
Ga na of je dit zelf kunt berekenen.
Oefening
balans 1 januari 2012
te vorderen contributie  150 vooruitontvangen contributie  250
overzicht van ontvangsten en uitgaven 2012
contributie 1.800
balans 31 december 2012
te vorderen contributie 60 vooruitontvangen contributie 90
Bereken de contributiebaten voor het jaar 2012.
Antwoord: 1.870