De methode bestaat uit tien lesbrieven, waarvan er op dit moment twee bestemd zijn voor de twee verplichte keuzeonderwerpen. Eventueel kan ook ‘De Boekhoudmodule’ ingezet worden als keuzeonderwerp. Financiële zelfredzaamheid komt aan de orde in de gelijknamige lesbrief en in de keuzelesbrief ‘Bedrijfseconomie@home’. Ondernemerschap staat centraal in de lesbrieven ‘Bedrijf Starten’ en ‘Onderneem-het-zelf’. In ‘Onderneem-het-zelf’ moeten de leerlingen zelf een onderneming starten en een ondernemingsplan schrijven. De lesbrief kan steeds van stal gehaald worden als leerlingen een bepaald onderdeel van de stof gehad hebben. Zo kunnen leerlingen pas een marketingplan schrijven als ze de lesbrief ‘Marktverovering’ hebben gehad, ze kunnen pas een liquiditeitsbegroting maken als de lesbrief ‘Bedrijf Starten’ hebben gehad enzovoort.

  Havo    Vwo
CE/SE Lesbrieven Druk Studielasturen Lesuren (1) Studielasturen Lesuren (1)
Financiële Zelfredzaamheid 2 CE/SE 38 28 47 37
Bedrijf Starten 1 CE/SE 49 39 50 40
Onderneem-het-zelf 1 CE/SE 20 17 20 17
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 2 CE/SE 34 25 38 30
Marktverovering 2 CE/SE 22 16 23 16
Investeren 1 SE 7 5 8 6
Financiering en Verslaggeving 2 CE 42 28 58 40
Het Resultaat 1/2 CE 29 22 59 42
Totaal (excl. keuzeonderwerpen) 241 180 303 228
Keuzelesbrieven
Circulair Ondernemen 1 SE 10 6  14 9
Bedrijfseconomie@home 1 SE 9 8 12 11
Boekhoudmodule (4) 3 SE (37) (40) (37) (40)
Basisvaardigheden
Het Rekenwonder 7  SE 6 5 6  5
Totaal 266 199  335  253
Niet ingevuld (2) 54 8 (5) 105  26 (5)
Totaal beschikbaar (3) 320 207  440  279
  1. Studielasturen zijn uren van 60 minuten en lesuren zijn uren van 50 minuten.
  2. Betreft de uren van de studielast die niet ingevuld zijn en deze kunnen worden gereserveerd om extra lessen in te bouwen voor het geven van samenvattingen, extra uitleg, het bespreken van het laatste examen, het geven van extra ICT-opdrachten, het laten maken van een praktische opdracht, het meedoen aan managementgames.
  3. Bij het schatten van het totale aantal lesuren is verondersteld dat er 36 weken effectief les kan worden gegeven in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo en 33 weken in de examenklassen, en dat voor Bedrijfseconomie 3 lesuren beschikbaar zijn in 4 en 5 havo, 2 lesuren in 4 vwo en 3 uur in 5 en 6 vwo.
  4. Deze module is zeer flexibel inzetbaar. Indien u alles behandelt, heeft u 40 lessen nodig. Als u echter alleen de boekhoudcyclus aan de orde stelt, bent u maar 20 lessen kwijt. Het is zelfs mogelijk om deze cyclus nog minder uitgebreid te behandelen, in dat geval bent u slechts 11 lessen kwijt.
  5. Er wordt verondersteld dat leerlingen alle cases en diagnostische toetsen maken, doen ze dat niet dan houden ze tijd over.

Het is het raadzaam om te starten met ‘Financiële Zelfredzaamheid’ omdat die lesbrief het meest aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Maar beginnen met ‘Bedrijf starten’ is ook goed mogelijk. Met de lesbrief ‘Onderneem-het-zelf’ kunt u twee kanten op: Of u laat de leerlingen de lesbrief helemaal aan het einde doen, immers dan hebben ze de kennis om een ondernemingsplan te schrijven; of de leerlingen beginnen met deze lesbrief en maken steeds een deel van de lesbrief, steeds wanneer de leerlingen een lesbrief afgesloten hebben wordt de lesbrief weer uit de kast getrokken en voor een deel verder gemaakt. De lesbrief kan een goed startpunt zijn voor een profielwerkstuk. De eerste twee hoofdstukken gaan over ‘effectuation’ en kunnen eventueel worden ingezet als keuzeonderwerp.

De lesbrieven ‘Financiering en Verslaggeving’, ’Investeren’ en ‘Het Resultaat’ zijn als laatste lesbrieven bedoeld. De overige lesbrieven zijn min of meer vrij inzetbaar. Ze vereisen nauwelijks enige voorkennis waardoor de plaats van behandeling vrij is.

Het uitgangspunt bij alle lesbrieven is steeds een concrete context waardoor een leerling eerder een kritisch standpunt zal innemen bij bepaalde beslissingen van de directie, dan wanneer de lesbrieven zouden zijn opgebouwd volgens een wetenschappelijke indeling van de stof. Zo gaat ‘Bedrijf Starten’ over het oprichten van een meubelzaak, ‘Marktverovering’ over een fitnesscentrum en ‘Financiële Zelfredzaamheid’ over de keuzes waar twee studenten en hun familie mee te maken krijgen.Opzet en inhoud van de vwo-methode komen grotendeels overeen met die van de havo-methode. In de vwo-methode worden sommige onderwerpen verder uitgediept en zijn de opgaven vaak van een hoger niveau.

Boekhoudmodule Havo/Vwo

De module is ontwikkeld voor de vrije ruimte, maar kan ook gebruikt worden voor een gedeeltelijke invulling van het SE. Met de module kunnen leerlingen beter worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Omdat de beschikbare tijd per school verschillend zal zijn, is ‘De Boekhoudmodule Havo/Vwo’ zeer flexibel inzetbaar. Zoals de titel al aangeeft is de lesbrief zowel geschikt voor havo-als voor vwo-leerlingen. Daarnaast is hij ook bruikbaar voor leerlingen die geen Bedrijfseconomie in hun pakket hebben. In principe kan de leerling de module geheel zelfstandig doornemen. De boekhoudcyclus wordt stapsgewijs opgebouwd:

Stap 1:   Beginbalans  → financiële feiten →  mutatiebalansjes  → eindbalans

Stap 2:   Beginbalans  →  financiële feiten →  grootboek  →  kolommenbalans

Stap 3:   Beginbalans  →  financiële feiten →  journaal →  grootboek →  kolommenbalans

Stap 4:   Beginbalans  →  financiële feiten  →  dagboeken → journaal →  grootboek  →  kolommenbalans

Deze opbouw maakt de boekhoudmodule op vele manieren inzetbaar. Zo is het mogelijk om al na stap 2 of 3 te stoppen met de cursus. U kunt daarmee de module geschikt maken voor de specifieke situatie op uw school. De Boekhoudmodule voldoet aan de eisen voor het examen Elementair Boekhouden van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Als afsluiting van de Boekhoudmodule kunt u als alternatief voor een toets de leerlingen ‘Het Administratiespel’ laten spelen. Bij dit spel gaan leerlingen in groepjes van vier de boekhouding van een onderneming doen. Elk groepje krijgt ongeveer 60 documenten / bescheiden. Met behulp van deze bescheiden en een beginbalans moeten ze zelf de dagboeken, het journaal, het grootboek en de kolommenbalans maken. Het spel kan eventueel ook gespeeld worden met behulp van de computer, u dient dan wel over een boekhoudprogramma te beschikken. De speelduur is ongeveer 3 à 4 lessen. Het is niet nodig om meer dan één spel te bestellen per school.

Het Rekenwonder Havo/Vwo

De lesbrief ‘Het Rekenwonder Havo/Vwo’ bevat een opstapcursus waarmee havo-en vwo-leerlingen zich de basisvaardigheden in het werken met een spreadsheet (Excel van Microsoft) eigen kunnen maken in ongeveer vijf lessen. Bij het maken van veel cases in de methode worden deze basisvaardigheden bekend verondersteld.

De lesbrief is zo geschreven dat een leerling volledig zelfstandig, eventueel zelfs thuis, de lesbrief kan doorwerken. De lesbrief vereist geen enkele voorkennis, zowel op het gebied van Bedrijfseconomie als op het gebied van spreadsheetprogramma’s.

De lesbrief kan daarom los van de methode worden behandeld en wordt vaak in de 3eklas bij Economie gebruikt. Daarnaast is het mogelijk om deze lesbrief in combinatie met een Excelopdracht in te zetten als keuzeonderwerp.

Docentenhandleidingen

Voor zowel de havo-als de vwo-methode is er een docentenhandleiding beschikbaar. In de handleiding staan het lessenplan, de eindtermen, de errata, de antwoorden op de D-toetsen en de uitwerkingen van de cases.