De methode bestaat uit tien lesbrieven, waarvan er op dit moment twee bestemd zijn voor de twee verplichte keuzeonderwerpen. Eventueel kan ook ‘De Boekhoudmodule’ ingezet worden als keuze-onderwerp en verder is het ook mogelijk om een deel van de lesbrief ‘Onderneem-het-zelf’ als keuzeonderwerp te gebruiken. Nog een mogelijkheid bestaat uit het combineren van de lesbrief ‘Het Rekenwonder’ met een praktische opdracht.

Financiële zelfredzaamheid komt aan de orde in de gelijknamige lesbrief en in de keuzelesbrief ‘Bedrijfseconomie@home’. Ondernemerschap staat centraal in de lesbrieven ‘Bedrijf Starten’ en ‘Onderneem-het-zelf’. In ‘Onderneem-het-zelf’ moeten de leerlingen zelf een onderneming starten en een ondernemingsplan schrijven. De lesbrief kan steeds van stal gehaald worden als leerlingen een bepaald onderdeel van de stof gehad hebben. Zo kunnen leerlingen pas een marketingplan schrijven als ze de lesbrief ‘Marktverovering’ hebben gehad, ze kunnen pas een liquiditeitsbegroting maken als de lesbrief ‘Bedrijf Starten’ hebben gehad enzovoort.

Door te werken met lesbrieven is de methode zeer flexibel en kan elke school zijn eigen volgorde van behandeling bepalen. Leerlingen kunnen met papieren lesbrieven werken maar het is ook mogelijk om te werken met bewerkbare pdf’s (Bedrijfseconomieplus totaal). Bij deze pdf’s blijven alle aantekeningen van voorgaande jaren bewaard. Naast de methode is er een adaptief toetssysteem, waarmee leerlingen diagnostische toetsen kunnen maken. Het systeem zorgt ervoor dat leerlingen automatisch naar een steeds hoger leerniveau worden gebracht: memoriseren → begrijpen → toepassen → analyseren.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de hele methode beschikbaar in dit adaptieve systeem (BE Adaptief) waardoor leerlingen geen papieren lesbrieven meer nodig hebben.

  Havo    Vwo
CE/SE Lesbrieven Druk Studielasturen Lesuren (1) Studielasturen Lesuren (1)
Financiële Zelfredzaamheid 2/3 CE/SE 39 27 41 30
Bedrijf Starten 3 CE/SE 46 31 45 30
Onderneem-het-zelf 2 CE/SE 20 17 20 17
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 2 CE/SE 34 16 30 20
Marktverovering 2 CE/SE 22 12 20 13
Financiering en Verslaggeving 2 SE 41 26 55 37
Investeren 2 CE 7 5 8 5
Het Resultaat 2 CE 31 22 54 35
Totaal (excl. keuzeonderwerpen) 240 156 273 187
Keuzelesbrieven
Circulair Ondernemen 2 SE 10 6 14 9
Bedrijfseconomie@home 2 SE 9 4 12 7
Boekhoudmodule (4) 4 SE (26) (27) (26) (27)
Basisvaardigheden
Het Rekenwonder 5/6/7  SE 6 5 6  5
Totaal 265 171  305  208
Niet ingevuld (2) 55 36 135 71
Totaal beschikbaar (3) 320 207  440  279
  1. Studielasturen zijn uren van 60 minuten en lesuren zijn uren van 50 minuten.
  2. Betreft de uren van de studielast die niet ingevuld zijn en deze kunnen worden gereserveerd om cases te behandelen, extra lessen in te bouwen voor het geven van samenvattingen, extra uitleg, het bespreken van het laatste examen, het geven van extra ICT-opdrachten, het laten maken van een praktische opdracht, het meedoen aan managementgames, enzovoort.
  3. Bij het schatten van het totale aantal lesuren is verondersteld dat er 36 weken effectief les kan worden gegeven in 4 havo en 33 weken in de examenklas en dat er wekelijks 3 lesuren beschikbaar zijn in zowel 4 als 5 havo.
  4. Deze module is zeer flexibel inzetbaar. Indien u alles behandelt, heeft u 28 lessen nodig. Als u bijvoorbeeld de balans en mutatiebalansen overslaat in verband met voorkennis van leerlingen, heeft u 24 lessen nodig. Als u ook de werking van een digitaal boekhoudprogramma overslaat, heeft u 20 lessen nodig. Het is zelfs mogelijk om binnen deze onderdelen stof over te slaan.

Bovenstaande lesuren en studielasturen zijn inclusief het maken van de zelftesten. Voor de lesbrief Onderneem-het-zelf geldt dat de lesuren zijn weergegeven inclusief het maken van de cases.

 

Het is het raadzaam om te starten met ‘Financiële Zelfredzaamheid’ omdat die lesbrief het meest aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en een relatief lage moeilijkheidsgraad heeft. Maar beginnen met ‘Bedrijf starten’ is ook goed mogelijk. Met de lesbrief ‘Onderneem-het-zelf’ kunt u twee kanten op: of u laat de leerlingen de lesbrief helemaal aan het einde doen, immers dan hebben ze de kennis om een ondernemingsplan te schrijven; of de leerlingen beginnen met deze lesbrief en maken steeds een deel van de lesbrief, steeds wanneer leerlingen een lesbrief afgesloten hebben wordt de lesbrief weer uit de kast getrokken en voor een deel verder gemaakt. De lesbrief kan een goed startpunt zijn voor een profielwerkstuk. De eerste twee hoofdstukken gaan over ‘effectuation’ en  kunnen eventueel worden ingezet als keuzeonderwerp.

De lesbrieven ‘Financiering en Verslaggeving’, ‘Investeren’ en ‘Het Resultaat’ zijn als laatste lesbrieven bedoeld. ‘Investeren’ kan het beste na ‘Financiering en Verslaggeving’ gedaan worden in verband met de berekening van het eigen vermogen van een bv/nv. ‘Het Resultaat’ kan ook voor ‘Financiering en verslaggeving’ behandeld worden. De overige lesbrieven zijn min of meer vrij inzetbaar. Ze vereisen nauwelijks enige voorkennis waardoor de plaats van behandeling vrij is.

 

Boekhoudmodule Havo/Vwo

De module is ontwikkeld voor de vrije ruimte, maar kan ook gebruikt worden voor een gedeeltelijke invulling van het SE. Ook worden leerlingen met De Boekhoudmodule voorbereid op een deelname aan het examen Elementair Boekhouden van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De Boekhoudmodule voldoet aan de laatste eisen voor dit examen (december 2021).

Omdat de beschikbare tijd en de redenen om de lesbrief aan te bieden per school verschillend zal zijn, is ‘De Boekhoudmodule Havo/Vwo’ zeer flexibel inzetbaar. Hij is allereerst geschikt voor leerlingen die Bedrijfseconomie hebben, maar kan ook gebruikt worden door leerlingen die dat vak niet hebben.

Hoofdstuk 1 van de lesbrief behandelt de balans. Om kennis te maken met boekhouden komen veranderingen van het eigen vermogen aan bod door leerlingen te laten werken met mutatiebalansen. Voor leerlingen met Bedrijfseconomie is dit hoofdstuk na het lezen van de context van de lesbrief over te slaan.

Hoofdstuk 2 introduceert het gebruik van het grootboek.  Vanaf Hoofdstuk 3 wordt dat uitgebouwd met de decimale codering en het journaliseren van verschillende typen financiële feiten. In de praktijk wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van boekhoudprogramma’s. Leerlingen worden daar in hoofdstuk 4 mee geïntroduceerd. Het laatste hoofdstuk geeft de samenhang weer van de boekhouding door de proef-, saldi- en de kolommenbalans.

Voor docenten en leerlingen is er veel ruimte om zelf een route te bepalen. Zo zou H1 deels kunnen worden overgeslagen. Ook is het mogelijk om hoofdstuk 4 over te slaan en meteen verder te gaan met hoofdstuk 5. Afhankelijk van het doel dat leerlingen (of u als docent) hebben.

Als afsluiting van de module kunt u als alternatief voor een toets de leerlingen ‘Het Administratiespel’ laten spelen. Bij dit spel gaan leerlingen in groepjes van vier de boekhouding van een onderneming doen. Elk groepje krijgt ongeveer 60 documenten/bescheiden. Met behulp van deze bescheiden en een beginbalans moeten ze zelf de dagboeken, het journaal, het grootboek en de kolommenbalans maken. Het spel kan eventueel ook gespeeld worden met behulp van de computer, u dient dan wel over een boekhoudprogramma te beschikken. De speelduur is ongeveer 3 à 4 lessen. Het is niet nodig om meer dan 1 spel te bestellen per school.

 

Het Rekenwonder Havo/Vwo

De lesbrief ‘Het Rekenwonder Havo/Vwo’ bevat een opstapcursus waarmee havo- en vwo-leerlingen zich de basisvaardigheden in het werken met een spreadsheet (Excel van Microsoft) eigen kunnen maken in ongeveer vijf lessen.  Bij het maken van een aantal cases in de methode worden deze basisvaardigheden  bekend verondersteld.

De lesbrief is zo geschreven dat een leerling volledig zelfstandig, eventueel zelfs thuis, de lesbrief kan doorwerken. De lesbrief vereist geen enkele voorkennis, zowel op het gebied van Bedrijfseconomie als op het gebied van spreadsheetprogramma’s. De lesbrief kan daarom los van de methode worden behandeld en wordt vaak in de 3e klas bij Economie gebruikt.

De 4e druk is geschreven voor Excel 2007, de 5e druk voor Excel 2010, de 6e druk voor Excel 2013 en de 7e druk voor Excel 2016 en 2019.

 

Docentenhandleidingen

Voor zowel de havo- als de vwo-methode is er een docentenhandleiding beschikbaar. In de handleiding staan het lessenplan, de eindtermen, de errata, de antwoorden op de zelftesten en de cases.