AdaptiefToets

AdaptiefToets is een digitaal adaptief toetssysteem. Dit is een aanvulling op de lesmethode (papieren of digitale lesbrieven). In dit oefentoetssysteem zijn per hoofdstuk de vragen van de zelftesten uit de lesbrieven opgenomen. Er zijn open en gesloten oefentoetsopgaven toegevoegd, plus extra trainingsopdrachten.

De opdrachten zijn op leerniveau gelabeld volgens het MBTA-principe: memoriseren, begrijpen, toepassen en analyseren. Het oefensysteem is adaptief en past zich aan het leerniveau dat de leerling bereikt heeft, aan. Een leerling die moeite heeft met memoriseren krijgt veel vragen op dat niveau, een leerling die memoriseren goed beheerst, krijgt vragen op een hoger niveau. Leerlingen krijgen, wanneer dat door de docent ingesteld is, meteen feedback op een gegeven antwoord. Zo wordt een fout antwoord meteen inhoudelijk gecorrigeerd. Het is ook mogelijk om opdrachten op onderwerp te selecteren.

Docenten hebben een grote vrijheid in wat ze in het systeem aan hun leerlingen aanbieden. Bijvoorbeeld, een docent kan hoofdstukken of paragrafen verschuiven of er voor kiezen om bepaalde leerlingen wel de uitwerkingen te geven en andere niet. Ook kan de docent of een groep docenten van een school eigen materiaal toevoegen aan het systeem.

Docenten hebben binnen AdaptiefToets zicht op de voortgang van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als geheel. De docent kan ook de resultaten van de groep vergelijken met de scores van het landelijk gemiddelde. Zo kan een docent gemakkelijk zien welke opdracht vaak fout beantwoord wordt en dus besproken moet worden.

AdaptiefToets is alleen online te gebruiken en is apparaat-onafhankelijk.

Om AdaptiefToets te bekijken kan een docent een gratis demo-account aanvragen.

 

BE Adaptief

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de hele papieren methode ook digitaal beschikbaar in het adaptieve systeem van Learnbeat (Dedact BV). Leerlingen kunnen de opdrachten uit de lesbrieven online maken en nakijken. Daarnaast is AdaptiefToets hieraan gekoppeld, hiermee heeft u een complete digitale methode.

Als docent kunt u naast de lesbrief de volgende items activeren/deactiveren voor de leerlingen (per hoofdstuk):

  • Zelftest meerkeuzevragen
  • Zelftest open vragen
  • Cases
  • Oefentoets meerkeuze
  • Oefentoets open vragen
  • Trainen
  • Samenvatting
  • Begrippenlijst
  • Leerdoelstellingen
  • Examenopgaven (per lesbrief)

Verder kunt u de antwoorden inclusief feedback voor een klas of voor bepaalde leerlingen vrijgeven. U kunt schuiven met de lesbrieven, de hoofdstukken, de paragrafen en de opdrachten. Hierdoor kunt u uw eigen volgorde bepalen. U en uw collega’s kunnen zelf hoofdstukken, toetsen enzovoort toevoegen. U kunt uw aantekeningen sturen naar de leerlingen.

Met de presentatiemodule kunt u uw eigen PowerPoint maken en kunt u vragen stellen aan de klas waarbij de antwoorden van de leerlingen automatisch in de presentatiemodule verschijnen. Een klassengesprek wordt op deze manier natuurlijk heel interessant.

De opdrachten zijn op leerniveau gelabeld volgens het MBTA-principe: memoriseren, begrijpen, toepassen en analyseren. Het oefensysteem is adaptief en past zich aan het leerniveau dat de leerling bereikt heeft, aan. Een leerling die moeite heeft met memoriseren krijgt veel vragen op dat niveau, een leerling die memoriseren goed beheerst, krijgt vragen op een hoger niveau. Leerlingen krijgen, wanneer dat door de docent ingesteld is, meteen feedback op een gegeven antwoord. Zo wordt een fout antwoord meteen inhoudelijk gecorrigeerd. Het is ook mogelijk om opdrachten op onderwerp te selecteren.

Alle antwoorden en aantekeningen van de leerlingen blijven bewaard zolang het product wordt afgenomen, dus in 6 vwo en 5 havo kunnen de leerlingen ook bij hun antwoorden en aantekeningen uit de vierde klas.

Docenten hebben binnen BE Adaptief zicht op de voortgang van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als geheel. De docent kan ook de resultaten van de klas vergelijken met de scores van het landelijk gemiddelde. Zo kan een docent gemakkelijk zien welke opdracht vaak fout wordt beantwoord en dus besproken moet worden.

BE Adaptief is alleen online te gebruiken en is apparaat-onafhankelijk.