DE VERDELING VAN STUDIELASTUREN EN LESUREN OVER DE METHODE 2e en 3e druk schooljaar 2022-2023

VWO
CE/SE Lesbrieven Druk Studielasturen Lesuren¹
Financiële Zelfredzaamheid 2 CE/SE 41 30
Bedrijf Starten 3 CE/SE 45 30
Onderneem-het-zelf 2 CE/SE 20 17
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 2 CE/SE 30 20
Marktverovering 2 CE/SE 20 13
Financiering en Verslaggeving 2 CE 55 37
Investeren 2 SE 8 5
Het Resultaat 2 CE 54 35
Totaal (excl. keuzeonderwerpen) 273 187
Keuzelesbrieven
Circulair Ondernemen 2 SE 14 9
Bedrijfseconomie@home 2 SE 12 7
Boekhoudmodule4) 4 SE (26) (27)
Basisvaardigheden
Het Rekenwonder 7 SE 6 5
Totaal 305 208
Niet ingevuld2) 135 71 5)
Totaal beschikbaar3) 440
279
  1. Studielasturen zijn uren van 60 minuten en lesuren zijn uren van 50 minuten.
  2. Betreft de uren van de studielast die niet ingevuld zijn en deze kunnen worden gereserveerd om
    cases te behandelen, extra lessen in te bouwen voor het geven van samenvattingen, extra uitleg, het bespreken van het laatste examen, het geven van extra ICT-opdrachten, het laten maken van een praktische opdracht, het meedoen aan managementgames, enzovoort.
  3. Bij het schatten van het totale aantal lesuren is verondersteld dat er 36 weken effectief les kan
    worden gegeven in 4 en 5 vwo en 33 weken in de examenklas en dat er wekelijks 2 lesuren beschikbaar zijn in 4 vwo en 3 uur in 5 en 6 vwo.
  4. Deze module is zeer flexibel inzetbaar. Indien u alles behandelt, heeft u 28 lessen nodig. Als u bijvoorbeeld de balans en mutatiebalansen overslaat in verband met voorkennis van leerlingen, heeft u 24 lessen nodig. Als u ook de werking van een digitaal boekhoudprogramma overslaat, heeft u 20 lessen nodig. Het is zelfs mogelijk om binnen deze onderdelen stof over te slaan.

Bovenstaande lesuren en studielasturen zijn inclusief het maken van de zelftesten. Voor de lesbrief Onderneem-het-zelf geldt dat de lesuren zijn weergegeven inclusief het maken van de cases.

 

LESSENPLAN/STUDIEPLAN

Het lessenplan dat in deze docentenhandleiding is opgenomen is slechts een leidraad. U kunt immers te maken krijgen met briljante of middelmatige leerlingen, met lestijden van 40, 45, 50, 70 of zelfs 100 minuten, enzovoorts. Bij de lessenplannen die hieronder zijn opgenomen wordt uitgegaan van grotendeels zelfstandig werkende leerlingen en waarbij steeds is verondersteld dat een lesuur 50 minuten bedraagt.

 

LESSENPLAN VWO
Hieronder staan de lessenplannen per lesbrief. De lessenplannen van de meest recente druk van de lesbrieven zijn opgenomen. Lessenplannen van voorgaande drukken zijn te raadplegen via de docentenwebsite.

 

LESSENPLAN VWO

HET REKENWONDER HAVO/VWO 4e, 5e, 6e en 7e druk

les maken door leerling
1 Opdracht 1 t/m 11
2 Opdracht 12 t/m 26
3 27 t/m 38
4 39 t/m 58
5 59 t/m 67

 

Studielast Het Rekenwonder
Uitgaande voor het voorgaande lessenplan/studieplan resulteert de volgende studielast voor de lesbrief.

Doorwerken van de lesbrief:    5 × 50/60    4 uur en 10 minuten
Studeren¹    1 uur en 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten    p.m.
Totaal    6 uur

¹ Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.

 

ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 2e druk

les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 6 2.11 11 3.1 16 3.8 + 3.9
2 1.5 t/m Zelftest 1 7 2.12 + 2.13 12 3.2 t/m 3.4 17 3.10, Zelftest 3
3 2.1 t/m 2.4 8 2.14 + 2.15 13 3.5
4 2.5 t/m 2.7 9 2.16 14 3.6
5 2.8 t/m 2.10 10 2.16, Zelftest 2 15 3.7

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

Doorwerken van de lesbrief 17 × 50/60 14 uur en 10 minuten
Studeren 3 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 20 uur

 

ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 2e druk                    ALTERNATIEF

les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 6 Case 2.3 11 3.1 16 Opdr. 3.8, case 3.4 of case 3.5
2 1.5 t/m Zelftest 1 7 Opdr. 2.12 + 2.13 12 3.2 t/m 3.4 17 Case 3.6, Zelftest 3
3 2.1 t/m 2.4 8 2.14, case 2.4 13 Case 3.1 18 Case 3.7 of 3.8
4 2.5 t/m 2.7 9 2.16 14 Case 3.2
5 2.8, case 2.1, case 2.2 10 2.16, Zelftest 2 15 Case 3.3

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

Doorwerken van de lesbrief 18 × 50/60 15 uur
Studeren 3 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 21 uur

 

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.8 9 4.1 t/m 4.8 17 Zelftest 5 (12 t/m 15) 25 Zelftest 7
2 Zelftest 1, 2.1 t/m 2.3 10 4.9 t/m 4.13 18 6.1 t/m 6.6 26 Zelftest 7, 8.1 t/m 8.3
3 2.4 t/m 2.7 11 4.14, 4.15, Zelftest 4 19 6.7 t/m 6.16 27 8.4 t/m 8.12
4 2.8, 2.9, Zelftest 2 12 Zelftest 4 20 6.17 t/m 6.21 28 8.8 t/m 8.12
5 Zelftest 2, 3.1 t/m 3.3 13 5.1 t/m 5.6.3 21 Zelftest 6 29 8.13 t/m 8.15
6 3.4 t/m 3.9 14 5.6.4 t/m 5.12 22 7.1 t/m 7.9 30 Zelftest 8
7 3.10 t/m 3.16 15 5.13 t/m 5.19 23 7.10 t/m 7.14
8 Zelftest 3 16 5.20 t/m Zelftest 5 (1 t/m 11) 24 7.15 t/m 7.18

 

Studielast Financiële Zelfredzaamheid vwo

Doorwerken van de lesbrief 30 × 50/60 25 uur
Studeren(1) 12 uur
Proefwerk maken 2 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 41 uur en 10 minuten
  1. Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.

 

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID VWO 2e druk inclusief cases

les maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.8 11 Zelftest 3, case 3.1, case 3.2 21 Zelftest 5 (12 t/m 15), case 5.1 31 Zelftest 7 (14), case 7.1
2 Zelftest 1, case 1.1 12 4.1 t/m 4.8 22 Case 5.2, 6.1 t/m 6.6 32 Case 7.2
3 Case 1.1 13 4.9 t/m 4.13 23 6.7 t/m 6.16 33 8.1 t/m 8.7
4 Case 1.2, 1.3 14 4.14 t/m, Zelftest 4 (1 t/m 7) 24 6.17 t/m 6.21 34 8.8 t/m 8.12
5 2.1 t/m 2.5 15 Zelftest 4 (8, 9), case 4.1 25 Zelftest 6, case 6.1 35 8.13 t/m 8.15
6 2.6 t/m 2.9 16 Case 4.1, 4.2, 4.3 26 Case 6.1 36 Zelftest 8
7 Zelftest 2 17 5.1 t/m 5.6.3 27 7.1 t/m 7.9 37 Case 8.1 t/m 8.4
8 Case 2.1, 2.2 18 5.6.4 t/m 5.12 28 7.10 t/m 7.14
9 3.1 t/m 3.8 19 5.13 t/m 5.19 29 7.15 t/m 7.18
10 3.9 t/m 3.16 20 5.20 t/m Zelftest 5 (1 t/m 11) 30 Zelftest 7 (1 t/m 13)

 

Studielast Financiële Zelfredzaamheid vwo

Doorwerken van de lesbrief 37 × 50/60 30 uur en 50 minuten
Studeren 12 uur
Proefwerk maken 2 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 47 uur

 

BEDRIJF STARTEN VWO 3e druk

les maken door leerling les les les
1 1.1 t/m 1.7 9 3.1 t/m 3.6 17 4.14 t/m 4.19 25 5.10 t/m 5.12, Zelftest 5
2 1.8 t/m 1.16 10 3.7 t/m 3.11 18 4.20 t/m 4.25 26 Zelftest 5
3 1.17, Zelftest 1 11 3.12 t/m 3.15 19 4.26 t/m 4.31 27 6.1 t/m 6.4
4 2.1 t/m 2.7 12 3.16, 3.17 20 4.32 t/m 4.34 28 6.5 t/m 6.10
5 2.8 t/m 2.13 13 Zelftest 3 21 Zelftest 4 29 6.11, 6.12, Zelftest 6
6 2.14 t/m 2.20 14 Zelftest 3, 4.1, 4.2 22 Zelftest 4 30 Zelftest 6
7 2.21, 2.22, Zelftest 2 15 4.3 t/m 4.7 23 5.1 t/m 5.5
8 Zelftest 2 16 4.8 t/m 4.13 24 5.6 t/m 5.9

 

Studielast Bedrijf Starten vwo

Doorwerken van de lesbrief 30 × 50/60 25 uur
Cases maken 4 uur
Studeren 12 uur
Proefwerk maken 2 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 45 uur en 10 minuten

 

Differentiëren in de les? Niet iedere leerling werkt op hetzelfde tempo. Sommige leerlingen kunnen sneller door de stof heen dan andere leerlingen. In deze tabel staan opdrachten die overgeslagen kunnen worden door de snellere leerlingen. Uiteraard kun je als docent ook andere keuzes maken. In dit overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen theorievragen en overige vragen en/of rekenvragen.

Hoofdstuk Theorievragen Overige vragen / rekenvragen
1 1.2, 1.6 Geen
2 2.1, 2.12 2.14, 2.15, 2.22
3 3.1 3.4, 3.11, 3.15
4 4.1, 4.9, 4.11 4.4, 4.14, 4.21, 4.31
5 5.1 5.2, 5.10, 5.13
6 6.1 6.10, 6.12

 

PERSONEELSBELEID EN INTERNE ORGANISATIE VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m 2.5 6 4.1 t/m 4.6 11 5.14 t/m Zelftest 5 16 7.10 t/m Zelftest 7 (1 t/m 13)
2 2.6 t/m 2.10 7 4.7 t/m Zelftest 4 12 6.1 t/m 6.5 17 Zelftest 7 (14 t/m 16)
3 2.11 t/m Zelftest 2 8 5.1 t/m 5.4 13 6.6 t/m Zelftest 6 18 8.1 t/m 8.7
4 3.1 t/m 3.6 9 5.5 t/m 5.9 14 7.1 t/m 7.5 19 8.8 t/m 8.12
5 3.7 t/m Zelftest 3 10 5.10 t/m 5.13 15 7.6 t/m 7.9 20 Zelftest 8

 

Studielast Personeelsbeleid en Interne Organisatie Vwo

Doorwerken van de lesbrief 20 × 50/60 16 uur en 40 minuten
Studeren 10 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 30 uur

 

PERSONEELSBELEID EN INTERNE ORGANISATIE VWO 2e druk inclusief cases

les maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m 2.5 9 4.7 t/m Zelftest 4 17 6.6 t/m Zelftest 6 25 Case 7.2 t/m 8.1
2 2.6 t/m 2.10 10 Case 4.1 t/m 5.4 18 Case 6.1 26 8.2 t/m 8.7
3 2.11 t/m Zelftest 2 11 5.5 t/m 5.9 19 7.1 t/m 7.5 27 8.8 t/m 8.12
4 Case 2.1 12 5.10 t/m 5.13 20 7.6 t/m 7.9 28 Zelftest 8
5 Case 2.1 13 5.14 t/m Zelftest 5 21 7.10 t/m Zelftest (1 t/m 13) 29 Case 8.1, 8.2
6 3.1 t/m 3.6 14 Case 5.1 22 Zelftest 7 (14 t/m 16) 30 Case 8.3, 8.4
7 3.7 t/m Zelftest 3 15 Case 5.1 23 Case 7.1
8 4.1 t/m 4.6 16 6.1 t/m 6.5 24 Case 7.1

 

Studielast Personeelsbeleid en Interne Organisatie Vwo

Doorwerken van de lesbrief 30 × 50/60 25 uur
Studeren 10 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 38 uur

 

MARKTVEROVERING VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m Zelftest 1 5 2.17 t/m Zelftest 2 9 4.8 t/m 4.11 13 Zelftest 4
2 2.1 t/m 2.5 6 3.1 t/m 3.5 10 4.12 t/m 4.16
3 2.6 t/m 2.11 7 Zelftest 3 t/m 4.3 11 4.17 t/m 4.19
4 2.12 t/m 2.16 8 4.4 t/m 4.7 12 Zelftest 4

 

Studielast Marktverovering Vwo

Doorwerken van de lesbrief 13 × 50/60 10 uur en 50 minuten
Studeren 6 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 20 uur en 10 minuten

 

MARKTVEROVERING VWO 2e druk inclusief cases

les maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m Zelftest 1 5 2.17 t/m Zelftest 2 9 4.4 t/m 4.7 13 Zelftest 4 (1 t/m 22)
2 2.1 t/m 2.5 6 Case 2.1, 2.2 10 4.8 t/m 4.11 14 Zelftest 4 (23 t/m 25)
3 2.6 t/m 2.11 7 3.1 t/m 3.5 11 4.12 t/m 4.16 15 Case 4.1
4 2.12 t/m 2.16 8 Zelftest 3 t/m 4.3 12 4.17 t/m 4.19 16 Case 4.1, 4.2

 

Studielast Marktverovering Vwo

Doorwerken van de lesbrief 16 × 50/60 13 uur en 20 minuten
Studeren 6 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 23 uur

 

FINANCIERING EN VERSLAGGEVING VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 opdr.1.1 t/m 1.3 11 2.23 t/m 2.25 21 4.5, Zelftest 4, 5.1 31 5.26, 5.27
2 1.4 t/m 1.7 12 2.26 t/m 2.29 (deel) 22 5.2, 5.3 32 Zelftest 5 : 1 t/m 14
3 1.8 t/m 1.11 13 2.29, 2.30 23 5.4 t/m 5.6 33 Zelftest 5 : 15 t/m 20
4 Zelftest 1 t/m 20 14 Zelftest 2 24 5.7 t/m 5.8 34 6.1 t/m 6.5
5 Zelftest 21, 22 15 3.1 t/m 3.4 25 5.9 t/m 5.13 35 6.6 t/m 6.10
6 2.1 t/m 2.7 16 3.5 t/m 3.9 26 5.14 t/m 5.16 36 6.11, 6.12
7 2.8 t/m  2.13 17 3.10, 3.11 27 5.17 t/m 5.19 37 Zelftest 6
8 2.14 t/m 2.16 18 3.12 t/m 3.14 28 5.20, 5.21
9 2.17 t/m 2.20 19 Zelftest 3 29 5.22, 5.23
10 2.21 t/m 2.22 20 4.1 t/m 4.4 30 5.24, 5.25

 

Studielast Financiering en Verslaggeving Vwo

Doorwerken van de lesbrief 37 × 50/60 30 uur en 50 minuten
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 55 uur en 10 minuten

 

FINANCIERING EN VERSLAGGEVING VWO 2e druk inclusief cases

les maken door leerling les les les
1 opdr.1.1 t/m 1.3 11 2.23 t/m 2.25 21 4.5, Zelftest 4, 5.1 31 5.26, 5.27
2 1.4 t/m 1.7 12 2.26 t/m 2.29 (deel) 22 5.2, 5.3 32 Zelftest 5 : 1 t/m 14
3 1.8 t/m 1.11 13 2.29, 2.30 23 5.4 t/m 5.6 33 Zelftest 5 : 15 t/m 20
4 Zelftest 1 t/m 19 14 Zelftest 2 24 5.7 t/m 5.8 34 Case 5.1
5 Zelftest 21, 22, case 1.1 15 3.1 t/m 3.4 25 5.9 t/m 5.13 35 Case 5.2
6 2.1 t/m 2.7 16 3.5 t/m 3.9 26 5.14 t/m 5.16 36 6.1 t/m 6.5
7 2.8 t/m 2.13 17 3.10, 3.11 27 5.17 t/m 5.19 37 6.6 t/m 6.10
8 2.14 t/m 2.16 18 3.12 t/m 3.14 28 5.20, 5.21 38 6.11, 6.12
9 2.17 t/m 2.20 19 Zelftest 3 29 5.22, 5.23 39 Zelftest 6, case 6.1
10 2.21 t/m 2.22 20 4.1 t/m 4.4 30 5.24, 5.25 40 Case 6.1

 

Studielast Financiering en Verslaggeving Vwo

Doorwerken van de lesbrief 40 × 50/60 33 uur en 20 minuten
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 58 uur

 

INVESTEREN VWO 2e druk

les maken door leerling les maken door leerling 
1 Opdr. 1.1 t/m 1.3 4 2.1 t/m 2.5
2 1.4 t/m 1.7 5 2.6 t/m Zelftest 2
3 Zelftest

 

Studielast investeren Vwo

Doorwerken van de lesbrief 5 × 50/60 4 uur en 10 minuten
Cases maken 1 uur en 10 minuten
Studeren 1 uur
Proefwerken maken 50 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 8 uur

 

HET RESULTAAT VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.4 10 3.12 t/m 3.15 19 5.1 t/m 5.4 28 6.18, 6.19
2 1.5 t/m 1.12 11 3.16 t/m Zelftest 3 (1 t/m 10) 20 5.5 t/m 5.8 29 6.20, 6.21
3 1.13, Zelftest 1 (1 t/m 12) 12 Zelftest 3 (11, 12), 4.1, 4.2 21 5.9 t/m 5.13 30 6.22 t/m 6.25
4 Zelftest 1 (13 t/m 15), 2.1 t/m 2.4 13 4.3 t/m 4.6 22 5.14, Zelftest 5 (1 t/m 11) 31 6.26, 6.27
5 2.5 t/m 2.9 14 4.7 t/m 4.10 23 Zelftest 5 (12 t/m 15), 6.1 32 6.28 t/m 6.32
6 2.10 t/m 2.12, Zelftest 2 (1 t/m 11) 15 4.11, 4.12 24 6.2 t/m 6.5 33 6.33 t/m 6.36
7 Zelftest 2 (12 t/m 14), 3.1, 3.2 16 4.13 25 6.6 t/m 6.9 34 Zelftest 6
8 3.3 t/m 3.6 17 4.14, 4.15 26 6.10 t/m 6.14 35 7.1, 7.2, Zelftest 7
9 3.7 t/m 3.11 18 Zelftest 4 27 6.15 t/m 6.17

 

Studielast Het Resultaat Vwo

Doorwerken van de lesbrief 35 × 50/60 29 uur en 10 minuten
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 53 uur en 30 minuten

 

HET RESULTAAT VWO 2e druk inclusief cases

les maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.4 12 3.12 t/m 3.15 23 5.3 t/m 5.6 34 6.26, 6.27
2 1.5 t/m 1.12 13 3.16 t/m Zelftest 3 (1 t/m 10) 24 5.7 t/m 5.13 35 6.28 t/m 6.32
3 1.13, Zelftest 1 t/m 12 14 Zelftest 3 (11, 12) , case 3.1 25 5.14, Zelftest 5 (1 t/m 11) 36 6.33 t/m 6.36
4 Zelftest 13 t/m 15, case 1.1 opdr 2.1, 2.2 15 Case 3.2, opdr 4.1, 4.2 26 Zelftest 12 t/m 15, Case 5.1, 5.2 37 Zelftest 6
5 2.3 t/m 2.6 16 4.3 t/m 4.6 27 6.1 t/m 6.4 38 Case 6.1
6 2.7 t/m 2.10 17 4.7 t/m 4.10 28 6.5 t/m 6.7 39 Case 6.2
7 2.11, 2.12, Zelftest 2 (1 t/m 11) 18 4.11, 4.12 29 6.8 t/m 6.12 40 Case 6.3
8 Zelftest 2 (12 t/m 14) Case 2.1, 2.2 19 4.13 30 6.13 t/m 6.15 41 7.1, 7.2, Zelftest 1 t/m 5
9 3.1 t/m 3.3 20 4.14, 4.15 31 6.16 t/m 6.18 42 Zelftest 6 t/m 12, Case 7.1
10 3.3 t/m 3.6 21 Zelftest 4 32 6.19 t/m 6.21
11 3.7 t/m 3.11 22 Case 4.1, opdr 5.1, 5.2 33 6.22 t/m 6.25

 

Studielast Het Resultaat Vwo

Doorwerken van de lesbrief 42 × 50/60 35 uur
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 59 uur

 

CIRCULAIR ONDERNEMEN VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 4 2.4 t/m 2.8 6 2.14 t/m Zelftest 2 8 3.5 t/m Zelftest 3
2 1.5 t/m 1.8 5 2.9 t/m 2.13 7 3.1 tot 3.5 9 4.1 t/m Zelftest 4
3 1.9, Zelftest 1, 2.1 t/m 2.3

 

Studielast Circulair Ondernemen Vwo

Doorwerken van de lesbrief 9 × 50/60 7 uur en 30 minuten
Studeren 4 uur
Proefwerken maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerk 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 14 uur

 

BEDRIJFSECONOMIE@HOME VWO 2e druk

les maken door leerling les   les    
1 Opdr. 2.1 t/m 2.5 4 3.5, 3.6, 4.1, 4.2 7 6.4
2 2.6 t/m 2.7 5 4.3, 5.1 t/m 5.3
3 3.1 t/m 3.4 6 6.1 t/m 6.3

 

Studielast Bedrijfseconomie@home Vwo

Doorwerken van de lesbrief 7 × 50/60 5 uur en 50 minuten
Cases maken 3 uur en 20 minuten
Studeren 1 uur
Proefwerken maken 50 minuten
Bespreken proefwerk 30 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 12 uur

 

DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO 3e druk

 

les maken door leerling les   les   les  
1 Opdr. 1.1 t/m 1.6 8 3.1 t/m 3.3 15 3.23 t/m 3.25 22 4.16 t/m 4.18
2 1.7 t/m 1.17 9 3.4 t/m 3.6 16 3.26 t/m 3.29 23 5.1, 5.2
3 1.18 t/m 1.22 10 3.7 t/m 3.10 17 3.30 t/m 3.33 24 5.3, 5.4
4 1.23 t/m 1.25 11 3.11, 3.12 18 3.34, 3.35 25 5.5 t/m 5.7
5 2.1 t/m 2.3 12 3.13 t/m 3.16 19 4.1 t/m 4.5 26 5.8 t/m 5.10 (deel)
6 2.4 t/m 2.6 13 3.17 t/m 3.19 20 4.6 t/m 4.11 27 5.10 (deel), 5.11
7 2.7, 2.8 14 3.20 t/m 3.22 21 4.12 t/m 4.15

 

Studielast Boekhoudmodule Havo/Vwo1)

Doorwerken van de lesbrief: 27 x 50/60 22 uur en 30 minuten
Studeren2) p.m.
Proefwerken maken p.m.
Administratiespel 3 uur en 20 minuten
Extra opdrachten p.m.
Totaal 25 uur en 50 minuten
  1. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de manier waarop u dit lesmateriaal op uw school implementeert. Als u bijvoorbeeld de balans en mutatiebalansen overslaat in verband met voorkennis van leerlingen, heeft u 24 lessen nodig. Als u ook de werking van een digitaal boekhoudprogramma overslaat, heeft u 20 lessen nodig. Het is zelfs mogelijk om in deze lessen stof over te slaan.