DE VERDELING VAN STUDIELASTUREN EN LESUREN OVER DE METHODE 1e en 2e druk schooljaar 2020-2021

VWO
CE/SE Lesbrieven Druk Studielasturen Lesuren¹
Financiële Zelfredzaamheid 2 CE/SE 47 37
Bedrijf Starten 1 CE/SE 50 40
Onderneem-het-zelf 1 CE/SE 20 17
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 2 CE/SE 38 30
Marktverovering 2 CE/SE 23 16
Financiering en Verslaggeving 2 CE 58 40
Investeren 1 SE 8 6
Het Resultaat 2 CE 59 42
Totaal (excl. keuzeonderwerpen) 303 228
Keuzelesbrieven
Circulair Ondernemen 1 SE 14 9
Bedrijfseconomie@home 1 SE 12 11
Boekhoudmodule4) 3 SE (37) (40)
Basisvaardigheden
Het Rekenwonder 7 SE 6 5
Totaal 266 199
Niet ingevuld2) 105 26 5)
Totaal beschikbaar3) 440
279
 1. Studielasturen zijn uren van 60 minuten en lesuren zijn uren van 50 minuten.
 2. Betreft de uren van de studielast die niet ingevuld zijn en deze kunnen worden gereserveerd om extra lessen in te bouwen voor het geven van samenvattingen, extra uitleg, het bespreken van het laatste examen, het geven van extra ICT-opdrachten, het laten maken van een praktische opdracht, het meedoen aan managementgames.
 3. Bij het schatten van het totale aantal lesuren is verondersteld dat er 36 weken effectief les kan worden gegeven in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo en 33 weken in de examenklassen, en dat voor Bedrijfseconomie 3 lesuren beschikbaar zijn in 4 en 5 havo, 2 lesuren in 4 vwo en 3 uur in 5 en 6 vwo.
 4. Deze module is zeer flexibel inzetbaar. Indien u alles behandelt, heeft u 40 lessen nodig. Als u echter alleen de boekhoudcyclus aan de orde stelt, bent u maar 20 lessen kwijt. Het is zelfs mogelijk om deze cyclus nog minder uitgebreid te behandelen, in dat geval bent u slechts 11 lessen kwijt.
 5. Er wordt verondersteld dat leerlingen alle cases en diagnostische toetsen maken, doen ze dat niet dan houden ze tijd over.

 

DE VERDELING VAN STUDIELASTUREN EN LESUREN OVER DE METHODE 1e druk schooljaar 2019-2020

VWO
CE/SE Lesbrieven Druk Studielasturen Lesuren¹
Financiële Zelfredzaamheid 1 CE/SE 49 39
Bedrijf Starten 1 CE/SE 50 40
Onderneem-het-zelf 1 CE/SE 20 17
Personeelsbeleid en Interne Organisatie 1 CE/SE 38 30
Marktverovering 1 CE/SE 24 18
Financiering en Verslaggeving 1 CE 61 44
Investeren 1 SE 8 6
Het Resultaat 1 CE 60 43
Totaal (excl. keuzeonderwerpen) 310 237
Keuzelesbrieven
Circulair Ondernemen 1 SE 14 9
Bedrijfseconomie@home 1 SE 12 11
Boekhoudmodule4) 3 SE (37) (40)
Basisvaardigheden
Het Rekenwonder 7 SE 6 5
Totaal 342 262
Niet ingevuld2) 98 17 5)
Totaal beschikbaar3) 440
279
 1. Studielasturen zijn uren van 60 minuten en lesuren zijn uren van 50 minuten.
 2. Betreft de uren van de studielast die niet ingevuld zijn en deze kunnen worden gereserveerd om extra lessen in te bouwen voor het geven van samenvattingen, extra uitleg, het bespreken van het laatste examen, het geven van extra ICT-opdrachten, het laten maken van een praktische opdracht, het meedoen aan managementgames.
 3. Bij het schatten van het totale aantal lesuren is verondersteld dat er 36 weken effectief les kan worden gegeven in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo en 33 weken in de examenklassen, en dat voor Bedrijfseconomie 3 lesuren beschikbaar zijn in 4 en 5 havo, 2 lesuren in 4 vwo en 3 uur in 5 en 6 vwo.
 4. Deze module is zeer flexibel inzetbaar. Indien u alles behandelt, heeft u 40 lessen nodig. Als u echter alleen de boekhoudcyclus aan de orde stelt, bent u maar 20 lessen kwijt. Het is zelfs mogelijk om deze cyclus nog minder uitgebreid te behandelen, in dat geval bent u slechts 11 lessen kwijt.
 5. Er wordt verondersteld dat leerlingen alle cases en diagnostische toetsen maken, doen ze dat niet dan houden ze tijd over.

 

LESSENPLAN/STUDIEPLAN

Een lessenplan kan slechts een leidraad zijn. U kunt immers te maken krijgen met briljante of middelmatige leerlin­gen, met leerlingen waarmee u goed kunt opschieten of met leerlingen waarmee u constant overhoop ligt, met lestijden van 30, 40, 45, 50 of zelfs 100 minuten, enz. Er is een lessenplan voor zelfstandig werken opgenomen waarbij steeds is verondersteld dat een les c.q. studie-uur 50 minuten bedraagt.

In het lessenplan gaat het puur om de tijd die de leerling nodig heeft voor het doornemen van het lesmateriaal, het maken van alle opdrachten, het controleren van de antwoorden met behulp van de uitwerkingenboekjes of met behulp van Bedrijfseconomieplus, het maken van de diagnostische toetsen en alle cases.

Het begrip lessenplan is hier misschien een wat verouderd begrip en het is misschien beter om te spreken van een studieplan, want de leerling hoeft immers niet alles in de les te doen.

Verder gaat het lessenplan/studieplan ervan uit dat de leerling de lesbrief geheel zelfstandig doorwerkt en dat u als docent geen frontale lessen geeft, zoals: het geven van een klassikale inleiding op de lesbrief, het klassikaal behandelen van een bepaalde theorie, het klassikaal bespreken van de uitwerkingen van bepaalde opdrachten of het geven van een samenvatting. U kunt natuurlijk wel frontale lessen geven maar in dat geval dient u het lessenplan/studieplan aan te passen. Indien u bijvoorbeeld twee lessen wilt besteden aan uitleg, twee lessen aan het bespreken van belangrijke opdrachten en een les aan een samenvatting dan dient u het lessenplan uit te breiden met 5 lessen.

Het lessenplan gaat ervan uit dat de leerlingen alle cases maken. Het overslaan van cases is ook mogelijk, bijvoorbeeld omdat u de case niet van belang acht of omdat u de case later wilt laten uitvoeren. De methode is nogal flexibel en het lessenplan/studieplan zal daarom moeten worden afgestemd op de situatie van de school en de wensen en eisen van de sectie Bedrijfseconomie.

 

LESSENPLAN VWO

HET REKENWONDER HAVO/VWO 4e, 5e, 6e en 7e druk

les maken door leerling
1 Opdracht 1 t/m 11
2 Opdracht 12 t/m 26
3 27 t/m 38
4 39 t/m 58
5 59 t/m 67

 

Studielast Het Rekenwonder
Uitgaande voor het voorgaande lessenplan/studieplan resulteert de volgende studielast voor de lesbrief.

Doorwerken van de lesbrief:    5 × 50/60    4 uur en 10 minuten
Studeren¹    1 uur en 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten    p.m.
Totaal    6 uur

¹ Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.

 

ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 1e druk

les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 6 2.11 11 3.1 16 3.8 + 3.9
2 1.5 t/m D-toets 1 7 2.12 + 2.13 12 3.2 t/m 3.4 17 3.10, D-toets 3
3 2.1 t/m 2.4 8 2.14 + 2.15 13 3.5
4 2.5 t/m 2.7 9 2.16 14 3.6
5 2.8 t/m 2.10 10 2.16, D-toets 2 15 3.7

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

Doorwerken van de lesbrief 17 × 50/60 14 uur en 10 minuten
Studeren 3 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 20 uur

 

ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 1e druk                    ALTERNATIEF

les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 6 Case 2.3 11 3.1 16 Opdr. 3.8, case 3.4 of case 3.5
2 1.5 t/m D-toets 1 7 Opdr. 2.12 + 2.13 12 3.2 t/m 3.4 17 Case 3.6, D-toets 3
3 2.1 t/m 2.4 8 2.14, case 2.4 13 Case 3.1 18 Case 3.7 of 3.8
4 2.5 t/m 2.7 9 2.16 14 Case 3.2
5 2.8, case 2.1, case 2.2 10 2.16, D-toets 2 15 Case 3.3

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

Doorwerken van de lesbrief 18 × 50/60 15 uur
Studeren 3 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 21 uur

 

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.8 11 D-toets 3, case 3.1, 3.2 21 D-toets 5(12 t/m 15), case 5.1 31 D-toets 7 (14), case 7.1
2 D-toets 1, case 1.1 12 4.1 t/m 4.8 22 Case 5.2 opdr 6.1 t/m 6.6 32 Case 7.2
3 Case 1.1 13 4.9 t/m 4.13 23 6.7 t/m 6.16 33 8.1 t/m 8.7
4 Case 1.2, 1.3 14 4.13 t/m  D-toets 4 (1 t/m 7) 24 6.17 t/m 6.21 34 8.8 t/m 8.12
5 2.1 t/m 2.5 15 D-toets 4 (8, 9) Case 4.1 25 D-toets 6 case 6.1 35 8.13 t/m 8.15
6 2.6 t/m 2.9 16 Case 4.1, 4.2, 4.3 26 case 6.1, 36 D-toets 8
7 D-toets 2 17 5.1 t/m 5.6.3 27 7.1 t/m 7.9 37 Case 8.1 t/m 8.4
8 Case 2.1, 2.2 18 5.6.4 t/m 5.12 28 7.10 t/m 7.14
9 3.1 t/m 3.8 19 5.13 t/m 5.19 29 7.15 t/m 7.18
10 3.9 t/m 3.16 20 5.20 t/m D-toets 5 (1 tm 11) 30 D-toets 7 (1 t/m 13)

 

Studielast Financiële Zelfredzaamheid vwo

Doorwerken van de lesbrief 37 × 50/60 30 uur en 50 minuten
Studeren 12 uur
Proefwerk maken 2 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 47 uur

 

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID VWO 1e druk

les maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.8 11 3.12 t/m 3.16 D-toets 3 21 5.13 t/m 5.19 31 7.14 t/m 7.18
2 D-toets 1, case 1.1 12 D-toets 3, case 3.1 22 5.20 t/m D-toets 5 (1 tm 11) 32 D-toets 7 (1 t/m 12)
3 Case 1.1 13 Case 3.2 23 D-toets 5(12 t/m 15) 33 D-toets 7 (13, 14), case 7.1
4 Case 1.2, 1.3 14 4.1 t/m 4.8 24 Case 5.1, 5.2 34 Case 7.1, 7.2
5 2.1 t/m 2.5 15 4.9 t/m 4.13 25 6.1 t/m 6.10 35 8.1 t/m 8.7
6 2.6 t/m 2.9 16 4.14 t/m,  D-toets 4 26 6.11 t/m 6.18 36 8.8 t/m 8.12
7 D-toets 2 17 Case 4.1 27 6.19 t/m D-toets 6 (1 t/m 9) 37 8.13 t/m 8.15
8 Case 2.1, 2.2 18 Case 4.2, 4.3 28 D-toets 6 (10,11), case 6.1 38 D-toets 8
9 3.1 t/m 3.6 19 5.1 t/m 5.6.3 29 7.1 t/m 7.7 39 Case 8.1 t/m 8.4
10 3.7 t/m 3.11 20 5.6.4 t/m 5.12 30 7.8 t/m 7.13

 

Studielast Financiële Zelfredzaamheid vwo

Doorwerken van de lesbrief 39 × 50/60 32 uur en 30 minuten
Studeren 12 uur
Proefwerk maken 2 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 49 uur

 

BEDRIJF STARTEN VWO 1e druk

les maken door leerling les les les
1 1.1 t/m 1.6 11 D-toets 2 21 3.34 t/m 3.36 31 4.8 t/m 4.9
2 1.7 t/m 1.12 12 D-toets 2 22 3.37,3.38 D-toets 1 t/m 6 32 4.10
3 1.13 t/m 1.18 13 3.1 t/m 3.5 23 D-toets (7 t/m 20) 33 D-toets 4
4 1.19 t/m 1.23 14 3.6 t/m 3.7 24 Case 3.1 34 Case 4.1 of 4.2
5 1.24 D-toets 1 15 3.8 t/m 3.10 25 Case 3.2 35 Case 4.1 of 4.2
6 Case 1.1 16 3.11 t/m 3.17 26 4.1 t/m 4.2 36 Case 4.1 of 4.2
7 2.1 t/m 2.12 17 3.18 t/m 3.20 27 4.3 t/m 4.4 37 Case 4.1 of 4.2
8 2.13 t/m 2.20 18 3.21 t/m 3.26 28 4.5 38 5.1 t/m 5.2
9 2.21 t/m 2.24 19 3.27 t/m 3.29 29 4.6 39 5.3, D-toets 5
10 2.25 t/m 2.26 20 3.30 t/m 3.33 30 4.7 40 6.1 t/m 6.5

 

Studielast Bedrijf Starten vwo

Doorwerken van de lesbrief 40 × 50/60 33 uur en 20 minuten
Studeren 12 uur
Proefwerk maken 2 uur en 30 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 50 uur

 

PERSONEELSBELEID EN INTERNE ORGANISATIE VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m 2.5 9 4.7 t/m D-toets 4 17 6.6 t/m D-toets 6 25 Case 7.2 t/m 8.1
2 2.6 t/m 2.10 10 Case 4.1 t/m 5.4 18 Case 6.1 26 8.2 t/m 8.7
3 2.11 t/m D-toets 2 11 5.5 t/m 5.9 19 7.1 t/m 7.5 27 8.8 t/m 8.12
4 Case 2.1 12 5.10 t/m 5.13 20 7.6 t/m 7.9 28 D-toets 8
5 Case 2.1 13 5.14 t/m D-toets 5 21 7.10 t/m D-toets (1 t/m 13) 29 Case 8.1, 8.2
6 3.1 t/m 3.6 14 Case 5.1 22 D-toets 7 (14 t/m 16) 30 Case 8.3, 8.4
7 3.7 t/m D-toets 3 15 Case 5.1 23 Case 7.1
8 4.1 t/m 4.6 16 6.1 t/m 6.5 24 Case 7.1

 

Studielast Personeelsbeleid en Interne Organisatie Vwo

Doorwerken van de lesbrief 30 × 50/60 25 uur
Studeren 10 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 38 uur

 

PERSONEELSBELEID EN INTERNE ORGANISATIE VWO 1e druk

les maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m 2.4 9 4.6 t/m D-toets 4 17 6.6 t/m D-toets 6 25 Case 7.2 t/m 8.1
2 2.5 t/m 2.10 10 Case 4.1 t/m 5.4 18 Case 6.1 26 8.2 t/m 8.7
3 2.11 t/m D-toets 2 11 5.5 y/m 5.9 19 7.1 t/m 7.5 27 8.8 t/m 8.12
4 Case 2.1 12 5.10 t/m 5.13 20 7.6 t/m 7.9 28 D-toets 8
5 Case 2.1 13 5.14 t/m D-toets 5 21 7.10 t/m D-toets (1 t/m 13) 29 Case 8.1, 8.2
6 3.1 t/m 3.6 14 Case 5.1 22 D-toets 7 (14 t/m 16) 30 Case 8.3, 8.4
7 3.7 t/m case 3.1 15 Case 5.1 23 Case 7.1
8 4.1 t/m 4.5 16 6.1 t/m 6.5 24 Case 7.1

 

Studielast Personeelsbeleid en Interne Organisatie Vwo

Doorwerken van de lesbrief 30 × 50/60 25 uur
Studeren 10 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 38 uur

 

MARKTVEROVERING VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m D-toets 1 5 2.17 t/m D-toets 2 9 4.4 t/m 4.7 13 D-toets 4 (1 t/m 22)
2 2.1 t/m 2.5 6 Case 2.1, 2.2 10 4.8 t/m 4.11 14 D-toets 4 (23 t/m 25)
3 2.6 t/m 2.11 7 3.1 t/m 3.5 11 4.12 t/m 4.16 15 Case 4.1
4 2.12 t/m 2.16 8 D-toets 3 t/m 4.3 12 4.17 t/m 4.19 16 Case 4.1, 4.2

 

Studielast Marktverovering Vwo

Doorwerken van de lesbrief 16 × 50/60 13 uur en 20 minuten
Studeren 6 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 23 uur

 

MARKTVEROVERING VWO 1e druk

les maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m D-toets 1 6 D-toets 2, Case 2.1, 2.2 11 4.6 t/m 4.10 16 D-toets 4 (24 t/m 26, Case 4.1 (1 t/m 5)
2 2.1 t/m 2.5 7 Case 2.2 12 4.11 t/m 4.14 17 Case 4.1
3 2.6 t/m 2.11 8 3.1 t/m 3.5 13 4.15 t/m 4.18 18 Case 4.2, 4.3
4 2.12 t/m 2.14 9 D-toets 3 t/m 4.2 14 4.19 t/m 4.21
5 2.15 t/m 2.18 10 4.3 t/m 4.5 15 D-toets 4 (1 t/m 23)

 

Studielast Marktverovering Vwo

Doorwerken van de lesbrief 18 × 50/60 15 uur
Studeren 6 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 24 uur

 

FINANCIERING EN VERSLAGGEVING VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 opdr.1.1 t/m 1.3 11 2.23 t/m 2.25 21 4.5, D-toets 4, 5.1 31 5.26, 5.27
2 1.4 t/m 1.7 12 2.26 t/m 2.29 (deel) 22 5.2, 5.3 32 D-toets 5 : 1 t/m 14
3 1.8 t/m 1.11 13 2.29, 2.30 23 5.4 t/m 5.6 33 D-toets 5 : 15 t/m 20
4 D-toets 1 t/m 19 14 D-toets 2 24 5.7 t/m 5.8 34 Case 5.1
5 D-toets 21, 22, case 1.1 15 3.1 t/m 3.4 25 5.9 t/m 5.13 35 Case 5.2
6 2.1 t/m 2.7 16 3.5 t/m 3.9 26 5.14 t/m 5.16 36 6.1 t/m 6.5
7 2.8 t/m  2.13 17 3.10, 3.11 27 5.17 t/m 5.19 37 6.6 t/m 6.10
8 2.14 t/m 2.16 18 3.12 t/m 3.14 28 5.20, 5.21 38 6.11, 6.12
9 2.17 t/m 2.20 19 D-toets 3 29 5.22, 5.23 39 D-toets 6, case 6.1
10 2.21 t/m 2.22 20 4.1 t/m 4.4 30 5.24, 5.25 40 Case 6.1

 

Studielast Financiering en Verslaggeving Vwo

Doorwerken van de lesbrief 40 × 50/60 33 uur en 20 minuten
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 58 uur

 

FINANCIERING EN VERSLAGGEVING VWO 1e druk

les maken door leerling les les les
1 opdr.1.1 t/m 1.3 12 2.23 t/m 2.25 23 5.2, 5.3 34 5.32, 5.33
2 1.4 t/m 1.7 13 2.26 t/m 2.29 24 5.4 t/m 5.6 35 D-toets 5 : 1 t/m 14
3 1.8 t/m 1.10 14 2.30, 2.31 25 5.7 t/m 5.9 36 D-toets 5 : 15 t/m 20
4 1.11, 1.12 D-toets 1 t/m 11 15 D-toets 2: 1 t/m 17 26 5.10 t/m 5.13 37 Case 5.1
5 D-toets 12 t/m 22 16 3.1 t/m 3.4 27 5.14 t/m 5.16 38 Case 5.2
6 Case 1 17 3.5 t/m 3.9 28 5.17 t/m 5.19 39 6.1 t/m 6.5
7 2.1 t/m 2.7 18 3.10, 3.11 29 5.20, 5.21 40 6.6 t/m 6.10
8 2.8 t/m  2.12 19 3.12 t/m 3.14 30 5.22, 5.23 41 6.1, 6.12
9 2.13 t/m 2.16 20 D-toets 3 31 5.24, 5.25 42 D-toets 6
10 2.17 t/m 2.19 21 4.1 t/m 4.4 32 5.26 t/m 5.28 43 Case 6.1
11 2.20 t/m 2.22 22 4.5, D-toets 4, 5.1 33 5.29 t/m 5.31 44 Case 6.1

 

Studielast Financiering en Verslaggeving Vwo

Doorwerken van de lesbrief 44 × 50/60 36 uur en 40 minuten
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 61 uur

 

INVESTEREN VWO 1e druk

les maken door leerling les maken door leerling 
1 Opdr. 1.1 t/m 1.3 4 Case 1.1, case 1.2
2 1.4 t/m 1.7 5 2.1 t/m 2.5
3 D-toets 1, case 1.1 6 2.6 t/m D-toets 2

 

Studielast investeren Vwo

Doorwerken van de lesbrief 6× 50/60 5 uur
Studeren 1 uur
Proefwerken maken 50 minuten
Bespreken proefwerk 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 8 uur

 

HET RESULTAAT VWO 2e druk

les maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.4 12 3.12 t/m 3.15 23 5.3 t/m 5.6 34 6.26, 6.27
2 1.5 t/m 1.12 13 3.16 t/m D-toets 3 (1 t/m 10) 24 5.7 t/m 5.13 35 6.28 t/m 6.32
3 1.13, D-toets 1 t/m 12 14 D-toets 3 (11, 12) , case 3.1 25 5.14, D-toets 5 (1 t/m 11) 36 6.33 t/m 6.36
4 D-toets 13 t/m 15, case 1.1 opdr 2.1, 2.2 15 Case 3.2, opdr 4.1, 4.2 26 D-toets 12 t/m 15, Case 5.1, 5.2 37 D-toets 6
5 2.3 t/m 2.6 16 4.3 t/m 4.6 27 6.1 t/m 6.4 38 Case 6.1
6 2.7 t/m 2.10 17 4.7 t/m 4.10 28 6.5 t/m 6.7 39 Case 6.2
7 2.11, 2.12, D-toets 2 (1 t/m 11) 18 4.11, 4.12 29 6.8 t/m 6.12 40 Case 6.3
8 D-toets 2 (12 t/m 14) Case 2.1, 2.2 19 4.13 30 6.13 t/m 6.15 41 7.1, 7.2, D-toets 1 t/m 5
9 3.1 t/m 3.3 20 4.14, 4.15 31 6.16 t/m 6.18 42 D-toets 6 t/m 12, Case 7.1
10 3.3 t/m 3.6 21 D-toets 4 32 6.19 t/m 6.21
11 3.7 t/m 3.11 22 Case 4.1, opdr 5.1, 5.2 33 6.22 t/m 6.25

 

Studielast Het Resultaat Vwo

Doorwerken van de lesbrief 42 × 50/60 35 uur
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 59 uur

 

HET RESULTAAT VWO 1e druk

les maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.4 12 3.11 t/m 3.14 23 Case 4.1, opdr 5.1, 5.2 34 6.22 t/m 6.25
2 1.5 t/m 1.12 13 3.15 t/m 3.17 24 5.3 t/m 5.6 35 6.26, 6.27
3 1.13, D-toets 1 t/m 13 14 D-toets 3 25 5.7 t/m 5.13 36 6.28 t/m 6.32
4 D-toets 14 t/m 16, case 1.1 15 Case 3.1, 3.2 26 5.14, D-toets 5 (1 t/m 11) 37 6.33 t/m 6.36
5 2.1 t/m 2.5 16 4.1 t/m 4.3 27 D-toets 12 t/m 15, Case 5.1, 5.2 38 D-toets 6
6 2.6 t/m 2.9 17 4.4 t/m 4.6 28 6.1 t/m 6.4 39 Case 6.1
7 2.10 t/m 2.12 18 4.7 t/m 4.10 29 6.5 t/m 6.7 40 Case 6.2
8 D-toets 2 19 4.11, 4.12 30 6.8 t/m 6.12 41 Case 6.3
9 Case 2.1, 2.2, opdr 3.1, 3.2 20 4.13 31 6.13 t/m 6.15 42 7.1, 7.2, D-toets 1 t/m 5
10 3.3 t/m 3.4 21 4.14, 4.15 32 6.16 t/m 6.18 43 D-toets 6 t/m 12, Case 7.1
11 3.5 t/m 3.10 22 D-toets 4 33 6.19 t/m 6.21

 

Studielast Het Resultaat Vwo

Doorwerken van de lesbrief 43× 50/60 35 uur en 50 minuten
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 60 uur

 

CIRCULAIR ONDERNEMEN VWO 1e druk

les maken door leerling les les les
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 4 2.4 t/m 2.8 6 2.14 t/m D-toets 2 8 3.5 t/m D-toets 3
2 1.5 t/m 1.8 5 2.9 t/m 2.13 7 3.1 tot 3.5 9 4.1 t/m D-toets 4
3 1.9, D-toets 1, 2.1 t/m 2.3

 

Studielast Circulair Ondernemen Vwo

Doorwerken van de lesbrief 9 × 50/60 7 uur en 30 minuten
Studeren 4 uur
Proefwerken maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerk 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 14 uur

 

BEDRIJFSECONOMIE@HOME VWO 1e druk

les maken door leerling les   les   les  
1 Opdr. 2.1 t/m 2.5 4 3.1 t/m 3.4 7 4.3 Casus 3 10 6.4
2 2.6 t/m 2.7 Casus 1 5 3.5, 3.6 Casus 2 8 5.1 t/m 5.3 11 Casus 4
3 Casus 1 6 Casus 2, 4.1, 4.2 9 6.1 t/m 6.3

 

Studielast Bedrijfseconomie@home Vwo

Doorwerken van de lesbrief 11 × 50/60 9 uur en 10 minuten
Studeren 1 uur
Proefwerken maken 50 minuten
Bespreken proefwerk 30 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 12 uur

 

DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO 3e druk

les maken door leerling les   les   les  
1 opdracht 1 t/m 5 11 49 t/m 50 21 1 t/m 5 31 32 en uitloop
2 6 t/m 15 12 51 t/m 53 22 6 t/m 8 32 33 t/m 36
3 16 t/m 26 13 54 t/m 58 (deel) 23 9 t/m 11 33 37 t/m 39
4 27 t/m 29 14 58 t/m 60 24 12 t/m 15 (deel) 34 40 t/m 41
5 30 t/m 32 15 61 t/m 63 (deel) 25 15 t/m 17 35 42 t/m 46
6 33 t/m 36 16 63 t/m 65 26 18 t/m 20 36 47 t/m 48
7 37 t/m 38 17 66 t/m 67 (deel) 27 21 t/m 24 37 49 t/m 52
8 39 t/m 43 18 67 t/m 68 28 25 t/m 27 38 53 t/m 57
9 44 t/m 46 19 69 t/m 72 29 28 t/m 30 39 58
10 47 t/m 48 20 73 t/m 76 30 31 t/m 32.19 40 59

 

Studielast Boekhoudmodule Havo/Vwo1)

Doorwerken van de lesbrief: 40 x 50/60 33 uur en 20 minuten
Studeren2) p.m.
Proefwerken maken p.m.
Administratiespel 3 uur en 20 minuten
Extra opdrachten p.m.
Totaal 37 uur
 1. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de manier waarop u dit lesmateriaal op uw school implementeert. Indien u bijvoorbeeld alleen hoofdstuk 1 behandelt met als afsluiting het administratiespel dan is de studielast maar 20 uur.
 2. Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.