HET REKENWONDER HAVO/VWO 4e, 5e ,6e en 7e druk
Excel   les  Maken door leerling 
1 opdracht 1 t/m 11
2 opdracht 12 t/m 26
3 opdracht 27 t/m 38
4 opdracht 39 t/m 58
5 opdracht 59 t/m 67
Studielast Het Rekenwonder havo/vwo
Doorwerken van de lesstof 5 x 50/60 = 4 uur en 10 minuten
Studeren1) 1 uur en 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 6 uur
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.