Marktverovering 2e druk

les Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m D-toets 1 5 2.15 t/m D-toets 2 (1 t/m 10) 9 D-toets 3 t/m 4.3 13 D-toets 4 (1 t/m 20)
2 2.1 t/m 2.6 6 D-toets 2, Case 2.1, 2.2 10 4.4 t/m 4.7 14 D-toets 4 (21 t/m 23) Case 4.1
3 2.7 t/m 2.11 7 Case 2.2 11 4.8 t/m 4.12 15 Case 4.1
4 2.12 t/m 2.14 8 3.1 t/m 3.5 12 4.13 t/m 4.16 16 Case 4.2

 

Studielast Marktverovering Havo

Doorwerken van de lesbrief 16 × 50/60    13 uur en 20 minuten
Studeren¹    6 uur
Proefwerk maken    1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken    50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten    p.m.
Totaal   22 uur

 

Marktverovering 1e druk

les Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m D-toets 1 6 D-toets 2, Case 2.1, 2.2 11 4.6 t/m 4.9 16 Case 4.1
2 2.1 t/m 2.5 7 Case 2.2 12 4.10 t/m 4.13 17 Case 4.2, 4.3
3 2.6 t/m 2.11 8 3.1 t/m 3.5 13 4.14 t/m 4.16    
4 2.12 t/m 2.14 9 D-toets 3 t/m 4.3 14 4.17 t/m D-toets 4 (1 t/m 20)    
5 2.15 t/m D-toets 2 (1 t/m 10) 10 4.4 t/m 4.5 15 D-toets 4 (21 t/m 24)    

 

Studielast Marktverovering Havo

Doorwerken van de lesbrief 17 × 50/60    14 uur en 10 minuten
Studeren¹    6 uur
Proefwerk maken    1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken    50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten    p.m.
Totaal   23 uur

 

Eindtermen Marktverovering

Het CE Havo 2020 is gebaseerd op de Syllabus CE 2020 Versie 4, juni 2018

Let op: het CE 2021 is gebaseerd op de syllabus CE 2021 Versie 2, juni 2019

De verschillen tussen de syllabus 2020 en 2021 zijn in de handleiding grijs gearceerd en op de website rood gearceerd. In de syllabus 2021 zijn enkele onderdelen dus geschrapt in vergelijking met de syllabus 2020, maar er zijn ook nieuwe onderdelen toegevoegd. Onderdelen die zijn doorgestreept hoeven leerlingen op het CE 2021 niet meer te kennen. De nieuwe toegevoegde onderdelen moeten ze in 2021 wel kennen.

In de 2e druk van de lesbrieven zijn de nieuwe en de geschrapte onderdelen voor het CE 2021 verwerkt.

 

Subdomein B2: De oprichting van een eenmanszaak

12. De kandidaat kan het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven en in de rol van ondernemer toepassen.

Voor het centraal examen betekent dit het uitleggen van het proces rond de oprichting van een eenmanszaak en het beoordelen van de rol (en de keuzes) van de ondernemer hierin.

12.3 in de rol van ondernemer de verschillende onderdelen van een ondernemingsplan opstellen.

12.3.2 een marketingplan opstellen

Belangrijkste begrippen

marketingplan

 • het idee
 • trends en ontwikkelingen
 • doelgroepen
 • concurrentie
 • SWOT analyse
 • product
 • prijs
 • promotie
 • plaats/distributie
 • doelstellingen

 

Domein E: Marketing 

De kandidaat kan verklaren wat marketing inhoudt, kan marketingdoelstellingen uitleggen, en kan uitleggen op welke wijze deze doelen gerealiseerd kunnen worden en de gevolgen beschrijven van marketing voor  de consument en de maatschappij.

 

Subdomein E2: Marketingbeleid

22. De kandidaat kan het marketingbeleid van een organisatie beschrijven.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat het marketingbeleid van een organisatie kan uitleggen in relatie tot het begrip klantwaardepropositie.

In dat verband kan de kandidaat

22.1 de vier onderdelen van de marketingmix marketinginstrumenten en de samenstelling noemen.

22.2 de samenhang tussen de marketinginstrumenten uitleggen.

22.3 de voor- en nadelen van sponsoring door een organisatie noemen en uitleggen.

22.4 de verschillen tussen push- en pull-strategie noemen.

22.5 de verschillen tussen B2C-, B2B-, C2B- en C2C- marketing noemen en uitleggen.

Belangrijkste begrippen

marketingmix

 • productbeleid
 • prijsbeleid
 • plaatsbeleid (distributiebeleid)
 • promotiebeleid

marketingstrategie

 • push-strategie
 • pull-strategie

marketing

 • B2C (Business to Consumer)
 • B2B (Business to Business)
 • C2B (Consumer to Business)
 • C2C (Consumer to Consumer)