Marktverovering 2e druk

les Maken door leerling les les
1 opdr. 1.1 t/m Zelftest 1 5 2.15 t/m Zelftest 2 9 4.8 t/m 4.12
2 2.1 t/m 2.6 6 Zelftest 2, 3.1 t/m 3.5 10 4.13 t/m 4.16
3 2.7 t/m 2.11 7 Zelftest 3, 4.1 t/m 4.3 11 Zelftest 4: 1 t/m 20
4 2.12 t/m 2.14 8 4.4 t/m 4.7 12 Zelftest 4: 21 t/m 23

 

Studielast Marktverovering Havo

Doorwerken van de lesbrief 12 × 50/60    10 uur
Cases    3 uur en 20 minuten
Studeren    6 uur
Proefwerk maken    1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken    50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten    p.m.
Totaal   22 uur

 

Marktverovering 2e druk inclusief cases

les Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m Zelftest 1 5 2.15 t/m Zelftest 2: 1 t/m 10 9 Zelftest 3, 4.1 t/m 4.3 13 Zelftest 4: 1 t/m 20
2 2.1 t/m 2.6 6 Zelftest 2, Case 2.1, 2.2 10 4.4 t/m 4.7 14 Zelftest 4: 21 t/m 23, Case 4.1
3 2.7 t/m 2.11 7 Case 2.2 11 4.8 t/m 4.12 15 Case 4.1
4 2.12 t/m 2.14 8 3.1 t/m 3.5 12 4.13 t/m 4.16 16 Case 4.2

 

Studielast Marktverovering Havo

Doorwerken van de lesbrief 16 × 50/60 13 uur en 20 minuten
Studeren¹ 6 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 22 uur

 

 

Eindtermen Marktverovering

Het CE Havo 2023 is gebaseerd op de Syllabus Versie 2, juni 2021

 

Subdomein B2: De oprichting van een eenmanszaak

 1. De kandidaat kan het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven en in de rol van ondernemer toepassen.

 

Voor het centraal examen betekent dit het uitleggen van het proces rond de oprichting van een eenmanszaak en het beoordelen van de rol (en de keuzes) van de ondernemer hierin.

12.3     in de rol van ondernemer de verschillende onderdelen van een ondernemingsplan opstellen.

12.3.2        een marketingplan opstellen

 

Belangrijkste begrippen

marketingplan

 • het idee
 • trends en ontwikkelingen
 • doelgroepen
 • concurrentie
 • SWOT analyse
 • product
 • prijs
 • promotie
 • plaats/distributie
 • doelstellingen

Domein E: Marketing 

De kandidaat kan verklaren wat marketing inhoudt, kan marketingdoelstellingen uitleggen, en kan uitleggen op welke wijze deze doelen gerealiseerd kunnen worden en de gevolgen beschrijven van marketing voor  de consument en de maatschappij.

 

Subdomein E2: Marketingbeleid

22. De kandidaat kan het marketingbeleid van een organisatie beschrijven.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat het marketingbeleid van een organisatie kan uitleggen in relatie tot het begrip klantwaardepropositie.

In dat verband kan de kandidaat

22.1     de vier onderdelen van de marketingmix noemen.

22.2     de samenhang tussen de marketinginstrumenten uitleggen.

22.3     de voor- en nadelen van sponsoring door een organisatie noemen en uitleggen.

22.4     de verschillen tussen push- en pull-strategie noemen.

22.5     de verschillen tussen B2C-, B2B-, C2B- en C2C- marketing noemen en uitleggen.

 

Belangrijkste begrippen

marketingmix

 • productbeleid
 • prijsbeleid
 • plaatsbeleid
 • promotiebeleid

marketingstrategie

 • push-strategie
 • pull-strategie

marketing

 • B2C (Business to Consumer)
 • B2B (Business to Business)
 • C2B (Consumer to Business)
 • C2C (Consumer to Consumer)