De cijfers van het schoolexamen zijn buiten beschouwing gelaten. De landelijke cijfers zijn afkomstig van het Examenverslag van het CITO. Klik  Enquête Uitgeverij Stoffels 2019 voor de examenresultaten.