Cases Bedrijfseconomie

 LESBRIEF  BESTANDEN WAT
 
 HAVO/VWO Financiële Zelfredzaamheid
 Case 1.1  Case Kees H/V Aflossingsplan
 Case 1.2  Case De beroepencase H/V Beroepen
Personeelsbeleid en I.O.
Case 1.1  Professionele persoonlijkheidstest
Financiering en Verslaggeving
Case 1.1  Case Beleggen op_de_beurs H/V Beleggen
 
 VWO  Bedrijf Starten
 Case 3.1  Case 3.1 Plentium  Vwo  Resultatenrekening en balans
 Case 4.2  Case 7 Kees in Zaken Vwo  Van beginbalans naar eindbalans
   Investeren
   Case 1.1  Case 1.1 gevoeligheidsanalyse ncw Netto contante waarde
  Bedrijfseconomie@home
  Opdracht 5.2
 Vwo opdracht 5.2
   
 HAVO  Bedrijf Starten
 Case 3.1  Case 3.1 Plentium Havo Resultatenrekening en balans
 Case 4.2  Case 8 Kees in Zaken Havo Van beginbalans naar eindbalans
 Extra
 Extra Case variant A  Case A Bertrand versie A Van beginbalans naar eindbalans
 Extra Case variant B  Case B Bertrand versie B Van beginbalans naar eindbalans
 Extra Case variant C  Case C Bertrand versie C Van beginbalans naar eindbalans
Bedrijfseconomie@home
Opdracht 5.2 Havo opdracht 5.2