ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 1e druk

les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 6 2.11 11 3.1 16 3.8 + 3.9
2 1.5 t/m D-toets 1 7 2.12 + 2.13 12 3.2 t/m 3.4 17 3.10 d-toets 3
3 2.1 t/m 2.4 8 2.14 + 2.15 13 3.5
4 2.5 t/m 2.7 9 2.16 14 3.6
5 2.8 t/m 2.10 10 2.16, D-toets 2 15 3.7

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

Doorwerken van de lesbrief 17 × 50/60 14 uur en 10 minuten
Studeren 3 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 20 uur

 

ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 1e druk ALTERNATIEF

les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 6 Case 2.3 11 3.1 16 Opdr. 3.8, case 3.4 of case 3.5
2 1.5 t/m D-toets 1 7 Opdr. 2.12 + 2.13 12 3.2 t/m 3.4 17 Case 3.6, D-toets 3
3 2.1 t/m 2.4 8 2.14, case 2.4 13 Case 3.1 18 Case 3.7 of 3.8
4 2.5 t/m 2.7 9 2.16 14 Case 3.2
5 2.8, case 2.1, case 2.2 10 2.16, D-toets 2 15 Case 3.3

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

Doorwerken van de lesbrief 18 × 50/60 15 uur
Studeren 3 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 21 uur

 

Eindtermen Onderneem-het-zelf havo/vwo

Havo:

Het CE Havo 2020 is gebaseerd op de Syllabus CE 2020 Versie 4, juni 2018

Let op: het CE 2021 is gebaseerd op de syllabus CE 2021 Versie 2, juni 2019

De verschillen tussen de syllabus 2020 en 2021 zijn in de handleiding grijs gearceerd en op de website rood gearceerd. In de syllabus 2021 zijn enkele onderdelen dus geschrapt in vergelijking met de syllabus 2020, maar er zijn ook nieuwe onderdelen toegevoegd. Onderdelen die zijn doorgestreept hoeven leerlingen op het CE 2021 niet meer te kennen. De nieuwe toegevoegde onderdelen moeten ze in 2021 wel kennen.

 In de 2e druk van de lesbrieven zijn de nieuwe en de geschrapte onderdelen voor het CE 2021 verwerkt.

Vwo:

De 1e druk van de lesbrieven is gebaseerd op de Syllabus CE 2021 Versie 2, juni 2016

In juni 2019 verscheen een nieuwe syllabus CE 2021 Versie 3.1 juni 2019 (nader vastgesteld).

Let op:

De verschillen tussen de syllabus CE 2021 versie 3.1 uit 2019 en de syllabus CE 2021 versie 2 uit 2016 zijn in de handleiding grijs gearceerd en op de website rood gearceerd. In de syllabus 2021 versie 3.1 zijn enkele onderdelen dus geschrapt maar er zijn ook nieuwe onderdelen toegevoegd.

In de 2e druk van de lesbrieven zijn de nieuwe en de geschrapte onderdelen verwerkt.

 

Subdomein B2: De oprichting van een eenmanszaak

12. De kandidaat kan het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven en in de rol van ondernemer toepassen.

 

Voor het centraal examen betekent dit het uitleggen van het proces rond de oprichting van een eenmanszaak en het beoordelen van de rol (en de keuzes) van de ondernemer hierin.

In dat verband kan de kandidaat

12.1 de voor- en nadelen van een arbeidsrelatie versus zelfstandig ondernemerschap beoordelen.

12.2 de rol van de ondernemer bij het (creatieve) proces voor de oprichting van een eenmanszaak uitleggen.

12.2.1 de benaderingswijzen van causation en effectuation uitleggen.

12.2.2 de verschillende fasen noemen bij het proces van causation: marktdefinitie, segmentatie/richten en positioneren.

12.2.3 de verschillende fasen noemen bij het proces van effectuation: nieuwe markten, strategische partners toevoegen en stakeholders betrekken.

Belangrijkste begrippen

causation

 • marktdefinitie,
 • segmentatie/ richten
 • positioneren

effectuation

 • nieuwe markten en uitgaan van beschikbare middelen
 • strategische partners
 • stakeholders

 

12.3 in de rol van ondernemer de verschillende onderdelen van een ondernemingsplan opstellen.

12.3.1 een persoonlijk plan opstellen

12.3.2 een marketingplan opstellen

12.3.3 een financieel plan opstellen

Belangrijkste begrippen

persoonlijk plan

 • persoonlijke gegevens
 • persoonlijke motieven
 • persoonlijke kwaliteiten

marketingplan

 • het idee
 • trends en ontwikkelingen
 • doelgroepen
 • concurrentie
 • SWOT analyse
 • product
 • prijs
 • promotie
 • plaats/distributie
 • doelstellingen

financieel plan

 • investeringsbegroting
 • financieringsbegroting
 • exploitatiebegroting
 • liquiditeitsbegroting

 

12.4 de verschillende oprichtingseisen met betrekking tot een startende eenmanszaak uitleggen.

Belangrijkste begrippen:

Oprichtingseisen

 • inschrijving bij Kamer van Koophandel
 • registratie bij de Belastingdienst
 • vergunningen

 

Subdomein B2 12.1 gekoppeld aan C2 16

Subdomein B2 12.3.2 gekoppeld aan E2 22

Subdomein B2 12.3.3 gekoppeld aan D2 18.1

Subdomein B2 12.3.3 gekoppeld aan F1 23

Subdomein B2 12.3.3 gekoppeld aan F2 25