ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 2e druk

les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 6 2.11 11 3.1 16 3.8 + 3.9
2 1.5 t/m Zelftest 1 7 2.12 + 2.13 12 3.2 t/m 3.4 17 3.10, Zelftest 3
3 2.1 t/m 2.4 8 2.14 + 2.15 13 3.5
4 2.5 t/m 2.7 9 2.16 14 3.6
5 2.8 t/m 2.10 10 2.16, Zelftest 2 15 3.7

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

Doorwerken van de lesbrief 17 × 50/60 14 uur en 10 minuten
Studeren 3 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 20 uur

 

ONDERNEEM-HET-ZELF HAVO/VWO 2e druk ALTERNATIEF

les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling les maken door leerling
1 Opdr. 1.1 t/m 1.4 6 Case 2.3 11 3.1 16 Opdr. 3.8, case 3.4 of case 3.5
2 1.5 t/m Zelftest 1 7 Opdr. 2.12 + 2.13 12 3.2 t/m 3.4 17 Case 3.6, Zelftest 3
3 2.1 t/m 2.4 8 2.14, case 2.4 13 Case 3.1 18 Case 3.7 of 3.8
4 2.5 t/m 2.7 9 2.16 14 Case 3.2
5 2.8, case 2.1, case 2.2 10 2.16, Zelftest 2 15 Case 3.3

 

Studielast Onderneem-het-zelf Havo/Vwo

Doorwerken van de lesbrief 18 × 50/60 15 uur
Studeren 3 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 21 uur

 

 

Eindtermen Onderneem-het-zelf havo/vwo

Havo:

Het CE Havo en Vwo 2023 is gebaseerd op de Syllabus Versie 2, juni 2021

 

Subdomein B2: De oprichting van een eenmanszaak

12.De kandidaat kan het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven, in de rol van ondernemer toepassen en analyseren.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak kan uitleggen en in de rol (en de keuzes) van de ondernemer hierin kan beoordelen.

In dat verband kan de kandidaat

12.1     de voor- en nadelen van een arbeidsrelatie versus zelfstandig ondernemerschap beoordelen.

12.2     in de rol van ondernemer het (creatieve) proces voor de oprichting van een eenmanszaak beoordelen.

12.2.1        de benaderingswijzen van ondernemerschap volgens essenties van causation en effectuation noemen.

12.2.2        de verschillende fasen noemen bij het proces van causation: marktdefinitie, segmentatie/richten en positioneren.

12.2.3        de verschillende fasen noemen bij het proces van effectuation: nieuwe markten, strategische partners toevoegen en stakeholders betrekken.

12.2.4        beoordelen in hoeverre de uitvoering van causation en effectuation bijdragen aan de realisatie van de ondernemersdoelstelling.

 

Belangrijkste begrippen:

causation

 • marktdefinitie,
 • segmentatie/ richten
 • positioneren

effectuation

 • nieuwe markten en uitgaan van beschikbare middelen
 • strategische partners
 • stakeholders

12.3     in de rol van ondernemer de verschillende onderdelen van een ondernemingsplan

opstellen.

12.3.1        een persoonlijk plan opstellen

12.3.2        een marketingplan opstellen

12.3.3        een financieel plan opstellen

 

Belangrijkste begrippen:

persoonlijk plan

 • persoonlijke gegevens
 • persoonlijke motieven
 • persoonlijke kwaliteiten

marketingplan

 • het idee
 • trends en ontwikkelingen
 • doelgroepen
 • concurrentie
 • SWOT analyse
 • product
 • prijs
 • promotie
 • plaats/distributie
 • doelstellingen

financieel plan

 • investeringsbegroting
 • financieringsbegroting
 • exploitatiebegroting
 • liquiditeitsbegroting

 

12.4        de verschillende verplichtingen met betrekking tot de oprichting van een startende eenmanszaak door een ondernemer uitleggen.

 

Belangrijkste begrippen:

Oprichtingsverplichtingen

 • inschrijving bij Kamer van Koophandel
 • registratie bij de Belastingdienst
 • vergunningen

Subdomein B2 12.1 gekoppeld aan C2 17

Subdomein B2 12.2.2 en 12.2.3 gekoppeld aan E2 25

Subdomein B2 12.3.3 gekoppeld aan D2 20.1

Subdomein B2 12.3.3 gekoppeld aan F1 28.3

Subdomein B2 12.3.3 gekoppeld aan F2 31