Het Rekenwonder Havo/Vwo 4e, 5e, 6e en 7e druk

les Maken door leerling
1   Opdracht 1 t/m 11
2   Opdracht 12 t/m 26
3   27 t/m 38
4   39 t/m 58
5   59 t/m 67

 

Studielast Het Rekenwonder
Uitgaande voor het voorgaande lessenplan/studieplan resulteert de volgende studielast voor de lesbrief.

Doorwerken van de lesbrief: 5 × 50/60    4 uur en 10 minuten
Studeren¹    1 uur en 50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten    p.m.
Totaal    6 uur

¹ Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.

De lesbrief ‘Het Rekenwonder Havo/Vwo’ bevat een opstapcursus waarmee havo- en vwo-leerlingen zich de basisvaardigheden in het werken met een spreadsheet (Excel van Microsoft) eigen kunnen maken in ongeveer vijf lessen. Bij het maken van veel cases in de methode worden deze basisvaardigheden bekend verondersteld.

De lesbrief is zo geschreven dat een leerling volledig zelfstandig, eventueel zelfs thuis, de lesbrief kan doorwerken. De lesbrief vereist geen enkele voorkennis, zowel op het gebied van Bedrijfseconomie als op het gebied van spreadsheetprogramma’s. De lesbrief kan daarom los van de methode worden behandeld en wordt vaak in de 3e klas bij Economie gebruikt.