MARKTVEROVERING VWO 2e druk

les Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m Zelftest 1 5 2.17 t/m Zelftest 2 9 4.8 t/m 4.11 13 Zelftest 4
2 2.1 t/m 2.5 6 3.1 t/m 3.5 10 4.12 t/m 4.16
3 2.6 t/m 2.11 7 Zelftest 3 t/m 4.3 11 4.17 t/m 4.19
4 2.12 t/m 2.16 8 4.4 t/m 4.7 12 Zelftest 4

 

Studielast Marktverovering Vwo

Doorwerken van de lesbrief 13 × 50/60 10 uur en 50 minuten
Studeren 6 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 20 uur en 10 minuten

 

MARKTVEROVERING VWO 2e druk inclusief cases

les Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m Zelftest 1 5 2.17 t/m Zelftest 2 9 4.4 t/m 4.7 13 Zelftest 4 (1 t/m 22)
2 2.1 t/m 2.5 6 Case 2.1, 2.2 10 4.8 t/m 4.11 14 Zelftest 4 (23 t/m 25)
3 2.6 t/m 2.11 7 3.1 t/m 3.5 11 4.12 t/m 4.16 15 Case 4.1
4 2.12 t/m 2.16 8 Zelftest 3 t/m 4.3 12 4.17 t/m 4.19 16 Case 4.1, 4.2

 

Studielast Marktverovering Vwo

Doorwerken van de lesbrief 16 × 50/60 13 uur en 20 minuten
Studeren 6 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 23 uur

 

Eindtermen Marktverovering

De 2e druk van de lesbrief is gebaseerd op de Syllabus CE 2023 Versie 2, juni 2021

 

Subdomein B2: De oprichting van een eenmanszaak

12. De kandidaat kan het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven, in de rol van ondernemer toepassen en analyseren.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak kan uitleggen en in de rol (en de keuzes) van de ondernemer hierin kan beoordelen.

In dat verband kan de kandidaat

12.3     in de rol van ondernemer de verschillende onderdelen van een ondernemingsplan opstellen.

12.3.2        een marketingplan opstellen

Belangrijkste begrippen:

marketingplan

 • het idee
 • trends en ontwikkelingen
 • doelgroepen
 • concurrentie
 • SWOT analyse
 • product
 • prijs
 • promotie
 • plaats/distributie
 • doelstellingen

 

Domein E: Marketing 

De kandidaat kan uitleggen wat marketing inhoudt, kan marketingdoelstellingen opstellen en kan uitleggen op welke wijze deze doelen gerealiseerd kunnen worden en op welke wijze marketing uitwerkt op de consument en de maatschappij.

 

Subdomein E2: Marketingbeleid

25. De kandidaat kan het marketingbeleid van een organisatie beschrijven, analyseren en alternatieven op hoofdpunten afwegen.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat het marketingbeleid kan beoordelen in relatie tot het begrip klantwaardepropositie.

In dat verband kan de kandidaat

25.1     de vier onderdelen van de marketingmix noemen.

25.2     op basis van de samenhang tussen de marketinginstrumenten, het marketingbeleid beoordelen.

25.3     de voor- en nadelen van sponsoring door een organisatie analyseren.

25.4     het marketingbeleid op basis van de keuze tussen push- en pullstrategie beoordelen.

25.5     de verschillen tussen B2C-, B2B-, C2B- en C2C- marketing noemen en uitleggen.

Belangrijkste begrippen:

marketingmix

 • productbeleid (merk, garantie, service, kwaliteit)
 • prijsbeleid (psychologische prijs, afroomprijspolitiek, prijspenetratiepolitiek)
 • plaatsbeleid (push- en pullstrategie, distributiekanaal)
 • promotiebeleid (sponsoring, reclame)

marketingstrategie

 • push-strategie
 • pull-strategie
 • affiliatie
 • waardestrategie, klantwaarde
 • vijfkrachtenmodel van Porter

marketing

 • B2C (Business to Consumer)
 • B2B (Business to Business)
 • C2B (Consumer to Business)
 • C2C (Consumer to Consumer)
 • e-marketing en social media

 

 

 

MARKTVEROVERING VWO 1e druk

les Maken door leerling les les les
1 opdr. 1.1 t/m D-toets 1 6 D-toets 2, Case 2.1, 2.2 11 4.6 t/m 4.10 16 D-toets 4 (24 t/m 26, Case 4.1 (1 t/m 5)
2 2.1 t/m 2.5 7 Case 2.2 12 4.11 t/m 4.14 17 Case 4.1
3 2.6 t/m 2.11 8 3.1 t/m 3.5 13 4.15 t/m 4.18 18 Case 4.2, 4.3
4 2.12 t/m 2.14 9 D-toets 3 t/m 4.2 14 4.19 t/m 4.21
5 2.15 t/m 2.18 10 4.3 t/m 4.5 15 D-toets 4 (1 t/m 23)

 

Studielast Marktverovering Vwo

Doorwerken van de lesbrief 18 × 50/60 15 uur
Studeren¹ 6 uur
Proefwerk maken 1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken 1 uur en 40 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 24 uur

 

Eindtermen Marktverovering

De 1e druk van de lesbrieven is gebaseerd op de Syllabus CE 2021 Versie 2, juni 2016

In juni 2019 verscheen een nieuwe syllabus CE 2021 Versie 3.1 juni 2019 (nader vastgesteld).

Let op:

De verschillen tussen de syllabus CE 2021 versie 3.1 uit 2019 en de syllabus CE 2021 versie 2 uit 2016 zijn in de handleiding grijs gearceerd en op de website rood gearceerd. In de syllabus 2021 versie 3.1 zijn enkele onderdelen dus geschrapt maar er zijn ook nieuwe onderdelen toegevoegd.

In de 2e druk van de lesbrieven zijn de nieuwe en de geschrapte onderdelen verwerkt.

 

Subdomein B2: De oprichting van een eenmanszaak

12. De kandidaat kan het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven, in de rol van ondernemer toepassen en analyseren.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak kan uitleggen en in de rol (en de keuzes) van de ondernemer hierin kan beoordelen.

In dat verband kan de kandidaat

12.3 in de rol van ondernemer de verschillende onderdelen van een ondernemingsplan opstellen.

12.3.2 een marketingplan opstellen

Belangrijkste begrippen:

marketingplan

 • het idee
 • trends en ontwikkelingen
 • doelgroepen
 • concurrentie
 • SWOT
 • product
 • prijs
 • promotie
 • plaats
 • doelstellingen

 

Domein E: Marketing 

De kandidaat kan uitleggen wat marketing inhoudt, kan marketingdoelstellingen opstellen en kan uitleggen op welke wijze deze doelen gerealiseerd kunnen worden en op welke wijze marketing uitwerkt op de consument en de maatschappij.

 

Subdomein E2: Marketingbeleid

25. De kandidaat kan het marketingbeleid van een organisatie beschrijven, analyseren en alternatieven op hoofdpunten afwegen.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat het marketingbeleid kan beoordelen in relatie tot het begrip klantwaardepropositie.

In dat verband kan de kandidaat

25.1 de vier onderdelen van de marketingmix marketinginstrumenten en de samenstelling noemen.

25.2 op basis van de samenhang tussen de marketinginstrumenten, het marketingbeleid beoordelen.

25.3 de voor- en nadelen van sponsoring door een organisatie analyseren.

25.4 het marketingbeleid op basis van de keuze tussen push- en pullstrategie beoordelen.

25.5 de verschillen tussen B2C-, B2B-, C2B- en C2C- marketing noemen en uitleggen.

Belangrijkste begrippen:

marketingmix

 • productbeleid
 • prijsbeleid
 • plaatsbeleid (distributiebeleid)
 • promotiebeleid

marketingstrategie

 • push-strategie
 • pull-strategie
 • affiliatie
 • waardestrategie
 • vijfkrachtenmodel van Porter

marketing

 • B2C (Business to Consumer)
 • B2B (Business to Business)
 • C2B (Consumer to Business)
 • C2C (Consumer to Consumer)
 • e-marketing en social media